• 45. posvet Zadružne zveze Slovenije - 2. dan, 14. marec 2018
 • Doris Letina: Pogledi mladih na prihodnost kmetijstva po letu 2020
 • Tanja Strniša: Zakonodaja in ukrepi kmetijske politike in PRP 2014-2020
 • Paulo Gouveia: Prihodnost evropskega zadružništva po letu 2020
 • Branka Tome: Prihodnost kmetijstva in pridelave hrane ter podeželja po letu 2020
 • Otvoritev 45. letnega posveta zadružnikov in pozdravni nagovori gostov, 2018
 • Alojz Kovšca na 45. posvetu Zadružne zveze Slovenije, 13. 03. 2018
 • Dr. Emil Erjavec: Pogledi in dilema na prihodnjo skupno kmetijsko politiko po letu 2020
 • 45. posvet Zadružne zveze Slovenije - ZZS (Nagovori gostom)
 • 45. letni posvet ZZS (zadnji del, 1. dan)
 • Izjava mag. Dejana Židana na regijskem srečanju zadružnikov v Benediktu
 • Pozdravni nagovor Petra Vriska na 43. posvetu ZZS v Portorožu
 • Pozdravni nagovori na 43. posvetu zadružnikov
 • Thomas Magnusson, Razvoj evropskih zadrug in njihove zveze COGECA do leta 2020
 • Gijsbertus Schilthuis: Razmere na evropskih trgih
 • Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj
 • Franja Gabrovšek Schmidt, Regionalna razvojna agencija Gorenjske
 • Mag. Tanja Strniša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • 42. letni posvet Zadružne zveze Slovenije 2015
 • Podelitev priznanj ZZS na sejmu AGRA 2014
 • Mag. Alenka Bratušek pozdravila in nagovorila slovenske zadružnike
 • Branka Tome: Kmetijska politika do leta 2020
 • Pekka Pesonen, generalni sekretar Copa-Cogece
 • Pozdravni nagovor mag. Dejana Židana
 • Dr. Tina Volk o stanju v slovenskem kmetijstvu
 • Janja Kokolj Prošek o promociji lokalne hrane in zadrugah
 • Tadeja KVAS Majer na zadružnem posvetu 2014 (S-TV Skledar)
 • Dr. Aleš Kuhar
 • Jože Strgar, direktor Kmečke zadruge Brežice
 • Janez Živič, direktor Kmečke zadruge Krško
 • Aleš Šabeder, predsednik uprave Semenarne Ljubljana
 • Rok Roblek, predsednik Zveze slovenske podeželjske mladine
 • Ivan Drev, direktor Kmetijske zadruge Šaleška dolina
 • Mitja Vodnjov, direktor Kmetijske zadruge Škofja loka
 • Robert Fakin, direktor Kmetijske zadruge Agraria Koper
 • Sonja Anadolli, predsednica uprave Deželne banke Slovenije
 • Peter Vrisk, predsednik ZZS nagovoril zadružnike v Portorožu
 • Mitja Bervar v imenu Državnega sveta nagovoril slovenske zadružnike
 • Mitja Bervar v imenu Državnega sveta nagovoril slovenske zadružnike

45. posvet Zadružne zveze Slovenije - 2. dan, 14. marec 2018

ZADRUŽNA.TV

Drugi dan 45. letnega posveta Zadružne zveze Slovenije z referati in okroglo mizo, 14. marca 2018 v Portorožu.

 

Produkcija: S-tv Skledar

Montaža: Pia in Milan Skledar

45. posvet Zadružne zveze Slovenije

45. posvet Zadružne zveze Slovenije