1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem 2018

Ponedeljek, 3. december 2018

1. konstituvna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem je potekala dne, 03.12.2018. Dnevni red:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov

2. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

3. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, ki so bile 10. oktobra 2010 (1. del)

4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6. Ugotovitev sklepa o nezdružljivosti funkcij župana in člana Občinskega sveta

7. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta

8. Uvrstitev dodatne točke na dnevni red

8.1. Odločanje o uvrstitvi dodatne točke na dnevni red

8.2. Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini

 

Video, foto: Milan Skledar

Montaža: Pia Skledar