12. redna seja DS, VI. mandat

Sreda, 7. november 2018

12. redna seja Državnega sveta.

Predlog dnevnega reda:

1. Odobritev zapisnika 11. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zapisnika.

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede dela specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, reševanja problema prezasedenih varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov in priprave novele Zakona o duševnem zdravju. 

Predlog sklepa

b. Vprašanje državnega svetnika Bojana Kekca  v zvezi z zmanševanjem uporabe plastike v Sloveniji

Predlog sklepa

 

3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2017

Letni poročili Evropskega računskega sodišča.  
Porocilo Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve  
Predlog sklepa

 

4. Problematika na področju prevzemanja odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč

Poziv združenj občin in Zbornice komunalnega gospodarstva z dne 19. 6. 2018.
Odgovor Vlade Republike Slovenije z dne 26. 7. 2018.
Osnutek Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami - v javni razpravi do 26. 10. 2018.   
Osnutek zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami  NOVO_GRADIVO
Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.  
Predlog sklepa

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) – druga obravnava, EPA 186-VIII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
Predlog mnenja Državnega sveta.

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G) – nujni postopek, EPA 195-VIII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.  
Pripombe Združenja mestnih občin Slovenije k predlogu zakona z dne 15. 10. 2018.
Mnenje Združenj občin Slovenije k predlogu zakona z dne 24. 10. 2018.
Pripombe Skupnosti občin Slovenije k predlogu zakona z dne 25. 10. 2018.  
Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Predlog mnenja Državnega sveta.

 

7. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2017, EPA 5-VIII

Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora.
Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
Predlog mnenja Državnega sveta.
Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

 

 8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Financiranje slovenskih občin

Porocilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Predlog sklepa

 

 

Video in foto: Milan Skledar ontaža: Pia Skledar

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

Samo Jereb, član Evropskega računskega sodiča na 12. redni sej DS, VI. mandat

Samo Jereb, član Evropskega računskega sodiča na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Igor Velov, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Igor Velov, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

Mag. Peter Požun, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Peter Požun, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Samo Jereb, član Evropskega računskega sodiča na 12. redni sej DS, VI. mandat

Samo Jereb, član Evropskega računskega sodiča na 12. redni sej DS, VI. mandat

Samo Jereb, član Evropskega računskega sodiča na 12. redni sej DS, VI. mandat

Samo Jereb, član Evropskega računskega sodiča na 12. redni sej DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko na 12. redni sej DS, VI. mandat

Franc Kangler, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Franc Kangler, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

na 12. redni sej DS, VI. mandat

na 12. redni sej DS, VI. mandat

na 12. redni sej DS, VI. mandat

na 12. redni sej DS, VI. mandat

Igor Antauer, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Igor Antauer, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

Bojan Kontič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Bojan Kontič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Milan Skledar

Milan Skledar

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

Franci Rokavec, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Franci Rokavec, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Lidija Jerkič in Oskar Komac, državna svetnika na 12. redni sej DS, VI. mandat

Lidija Jerkič in Oskar Komac, državna svetnika na 12. redni sej DS, VI. mandat

Marjan Maučec, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Marjan Maučec, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Davorin Terčon, državni svetnik na Dr. Matjaž Gams, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Davorin Terčon, državni svetnik na Dr. Matjaž Gams, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Breda Rožnik, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

Breda Rožnik, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Franc Golob, državni svetnik na Dr. Matjaž Gams, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Franc Golob, državni svetnik na Dr. Matjaž Gams, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Marija Lah, državna svetnica na 12. redni sej DS, VI. manda

Mag. Marija Lah, državna svetnica na 12. redni sej DS, VI. manda

Mag. Marija Lah, državna svetnica na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Marija Lah, državna svetnica na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko na 12. redni sej DS, VI. mandat

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko na 12. redni sej DS, VI. mandat

Simon Zajc, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor na 12. redni sej DS, VI. mandat

Simon Zajc, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor na 12. redni sej DS, VI. mandat

Dušan Strnad, državni svetnik Bojan Kontič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Dušan Strnad, državni svetnik Bojan Kontič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Bojan Kontič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Bojan Kontič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Branko omažič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Branko omažič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Tone Hrovat, državni svetnik na 12. redni seji DS, VI. mandat

Tone Hrovat, državni svetnik na 12. redni seji DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

Alojz Kovšca, predsednik DS na 12. redni sej DS, VI. mandat

Alojz Kovšca, predsednik DS na 12. redni sej DS, VI. mandat

Breda Rožnik, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

Breda Rožnik, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

Breda Rožnik in Igor Antauer na Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

Breda Rožnik in Igor Antauer na Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

Jadranko Grlić, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za delo na 12. redni sej DS, VI. mandat

Jadranko Grlić, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za delo na 12. redni sej DS, VI. mandat

Bojan Kontič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Bojan Kontič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Samer Khalil, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Samer Khalil, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Lidija Jerkič, državna svetnica na 12. redni sej DS, VI. mandat

Lidija Jerkič, državna svetnica na 12. redni sej DS, VI. mandat

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 12. redni sej DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

12. redna seja DS, VI. mandat

Milan Ozimič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat

Milan Ozimič, državni svetnik na 12. redni sej DS, VI. mandat