13. redna seja DS, 2018

VI. mandat

Sreda, 12. december 2018

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 12. decembra 2018, v Knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici, sestal na 13. redni seji Državnega sveta.

Državni svet je podprl Predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) in ugotovil, da se z novelo zakona povečuje minimalna plača na raven, ki jo ocenjujejo kot primerno za zagotavljanje dostojnega življenja njenim prejemnikom in njihovim družinam. Zakon opredeljuje posebno varovalko, ki naj bi zagotovila, da minimalna plača niti v kriznih časih ne bi več padla pod prag absolutne revščine, ter izločiti vse preostale dodatke (za delovno dobo in težje pogoje dela), del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost iz definicije minimalne plače.

Državni svet je obravnaval vprašanje državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede sofinanciranja obnove kulturne dediščine v lokalnih skupnostih, predsednika Državnega sveta, Alojza Kovšce glede ureditve statusa družinskega pomočnika v Zakonu o dolgotrajni oskrbi in državnega svetnika Branimirja Štruklja glede financiranja študijske dejavnosti dela, financiranja visokošolskih zavodov in cen raziskovalne ure, ter pobude državnega svetnika mag. Petra Požuna glede vključitve cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravil, državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede izgradnje nove regijske bolnišnice na Gorenjskem in njeno umestitev na območju RA 95 v Radovljici in glede zagotovitev finančnih sredstev za sofinanciranje izgradnje regijskega reševalnega centra na severovzhodnem delu Radovljici ter jih naslovil na pristojna ministrstva.

Državni svet se je seznanil s programi programa dela Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za zdravje.

 

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

13. redna seja DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

Matjaž Švagan, podpredsednik DS, Alojz Kovšca, predsednik DS, dr. Dušan Štrus, sekretar na DS in Ariana Debeljak, vodja kabineta predsednika DS

Matjaž Švagan, podpredsednik DS, Alojz Kovšca, predsednik DS, dr. Dušan Štrus, sekretar na DS in Ariana Debeljak, vodja kabineta predsednika DS

Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica na 13. redni seji DS

Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica na 13. redni seji DS

13. redna seja DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

Bogomir Vnučec, državni svetnik na 13. redni seji DS

Bogomir Vnučec, državni svetnik na 13. redni seji DS

Alojz Kovšca, predsednik DS na 13. redni seji DS, VI. mandat

Alojz Kovšca, predsednik DS na 13. redni seji DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor na 13. redni seji DS, VI. mandat

Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor na 13. redni seji DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

Samo Fakin, minister za zdravje na 13. redni seji DS, VI. mandat

Samo Fakin, minister za zdravje na 13. redni seji DS, VI. mandat

Samo Fakin, minister za zdravje na 13. redni seji DS, VI. mandat

Samo Fakin, minister za zdravje na 13. redni seji DS, VI. mandat

Dušan Strnad, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Dušan Strnad, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

Dejan Crnek, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Dejan Crnek, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Mag. Marija Lah, državna svetnica na 13. redni seji DS, VI. mandat

Mag. Marija Lah, državna svetnica na 13. redni seji DS, VI. mandat

Mag. Marija Lah, državna svetnica na 13. redni seji DS, VI. mandat

Mag. Marija Lah, državna svetnica na 13. redni seji DS, VI. mandat

Bojana Potočan, državna svetnica na 13. redni seji DS, VI. mandat

Bojana Potočan, državna svetnica na 13. redni seji DS, VI. mandat

Franci Rokavec, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Franci Rokavec, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo na 13. redni seji DS, VI. mandat

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo na 13. redni seji DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo na 13. redni seji DS, VI. mandat

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo na 13. redni seji DS, VI. mandat

Jože Smole, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Jože Smole, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Jože Smole, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Jože Smole, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Alojz Kovšca, predsednik DS na 13. redni seji DS, VI. mandat

Alojz Kovšca, predsednik DS na 13. redni seji DS, VI. mandat

Branimi Štrukelj, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Branimi Štrukelj, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Samo Fakin, minister za zdravje na 13. redni seji DS, VI. mandat

Samo Fakin, minister za zdravje na 13. redni seji DS, VI. mandat

Marjan Maučec, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Marjan Maučec, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Ladislav Rožič, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Ladislav Rožič, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Ladislav Rožič, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Ladislav Rožič, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Branko Tomažič, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Branko Tomažič, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Branko Tomažič, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Branko Tomažič, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Branimi Štrukelj, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Branimi Štrukelj, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

13. redna seja DS, VI. mandat

Lidija Jerkič, državna svetnica na 13. redni seji DS, VI. mandat

Lidija Jerkič, državna svetnica na 13. redni seji DS, VI. mandat

Lidija Jerkič, državna svetnica na 13. redni seji DS, VI. mandat

Lidija Jerkič, državna svetnica na 13. redni seji DS, VI. mandat

Franci Rokavec, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Franci Rokavec, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Franci Rokavec, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Franci Rokavec, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Alojz Kovšca, predsednik DS na 13. redni seji DS, VI. mandat

Alojz Kovšca, predsednik DS na 13. redni seji DS, VI. mandat

Alojz Kovšca, predsednik DS na 13. redni seji DS, VI. mandat

Alojz Kovšca, predsednik DS na 13. redni seji DS, VI. mandat

Mag. Peter Požun, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Mag. Peter Požun, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Samo Fakin, minister za zdravje na 13. redni seji DS, VI. mandat

Samo Fakin, minister za zdravje na 13. redni seji DS, VI. mandat

Luka Mesec, poslanec Državnega zbora na 13. redni seji DS, VI. mandat

Luka Mesec, poslanec Državnega zbora na 13. redni seji DS, VI. mandat

Luka Mesec, poslanec Državnega zbora na 13. redni seji DS, VI. mandat

Luka Mesec, poslanec Državnega zbora na 13. redni seji DS, VI. mandat

Tilen Božič, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 13. redni seji DS, VI. mandat

Tilen Božič, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 13. redni seji DS, VI. mandat

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 13. redni seji DS, VI. mandat

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 13. redni seji DS, VI. mandat

Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance na 13. redni seji DS, VI. mandat

Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance na 13. redni seji DS, VI. mandat

Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance na 13. redni seji DS, VI. mandat

Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance na 13. redni seji DS, VI. mandat

Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance na 13. redni seji DS, VI. mandat

Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance na 13. redni seji DS, VI. mandat

Milan Ozimič, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Milan Ozimič, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Marjan Maučec, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Marjan Maučec, državni svetnik na 13. redni seji DS, VI. mandat

Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica na 13. redni seji DS

Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica na 13. redni seji DS