19. redna seja Državnega sveta

Sreda, 19. junij 2019

Pestro dogajanje v Državnem svetu – na mizi vnovič odprta vprašanja integracije tujcev

Ljubljana, 12. junij 2019 – Na današnji seji Državnega sveta RS smo obravnavali poročilo Zagovornika načela enakosti in se seznanili s pilotnim projektom izvajanja dolgotrajne oskrbe »MOST«. Podali smo negativno mnenje k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) - druga obravnava, saj v njem niso bili upoštevani ključni pomisleki in rešitve, ki jih je predlagalo pristojno delovno telo Državnega sveta že v fazi javne obravnave, in podprli prizadevanja, da se gasilcem oz. drugim reševalcem z vozniškim dovoljenjem za motorna vozila kategorije B omogoči vožnjo manjših gasilskih vozil. Podali smo tudi zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi. Na dnevnem redu smo imeli ponovno tudi odprta vprašanja integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Žal se po letu dni na tem področju ni zgodil noben konkreten premik, ki bi olajšal ali izboljšal situacijo, s katero se srečujejo v lokalnih okoljih. Župani izpostavljajo predvsem težave v izobraževalnem sistemu. Državni svet je tako pripravil več predlogov rešitev.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Mag. Peter Požun, državni svetnik

Mag. Peter Požun, državni svetnik

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, dr. Dušan Štrus, državni sekretar, Airana Debeljak

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, dr. Dušan Štrus, državni sekretar, Airana Debeljak

Franc Golob, državni svetnik

Franc Golob, državni svetnik

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar  in navzoči na 19.  seji

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar in navzoči na 19. seji

Navzoči na 19. redni seji Državnega sveta

Navzoči na 19. redni seji Državnega sveta

Navzoči na 19. redni seji Državnega sveta

Navzoči na 19. redni seji Državnega sveta

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

c

c

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Carmen Rajer, CSD Krško

Carmen Rajer, CSD Krško

Franci Rokavec, državni svetnik

Franci Rokavec, državni svetnik

Dušan Strnad, državni svetnik

Dušan Strnad, državni svetnik

France Kangler in Bogomir Vnučec, državna svetnika

France Kangler in Bogomir Vnučec, državna svetnika

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Mag. Peter Požun, državni svetnik

Mag. Peter Požun, državni svetnik

Sandi Čurin, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve

Sandi Čurin, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve

Martina Vuk, državna sekretarka

Martina Vuk, državna sekretarka

Mag. Marija Lah, državna svetnica

Mag. Marija Lah, državna svetnica

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

Janja Sluga, poslanka Državnega zbora

Janja Sluga, poslanka Državnega zbora

Tomaž Lah, Agencija za energijo

Tomaž Lah, Agencija za energijo

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

19. seja Državnega sveta

Janja Sluga, poslanka Državnega zbora

Janja Sluga, poslanka Državnega zbora

Andreja Knez, Ministrstvo za infrastrukturo

Andreja Knez, Ministrstvo za infrastrukturo

Samer Khalil, državni svetnik

Samer Khalil, državni svetnik

Branko Tomažič, državni svetnik

Branko Tomažič, državni svetnik

Boris Doblekar, poslanec DZ

Boris Doblekar, poslanec DZ

Lidija Jerkič, državna svetnica

Lidija Jerkič, državna svetnica

Mag. Hinko Šulinc, Ministrstvo za infrastrukturo

Mag. Hinko Šulinc, Ministrstvo za infrastrukturo

Mag. Hinko Šulinc, Ministrstvo za infrastrukturo

Mag. Hinko Šulinc, Ministrstvo za infrastrukturo

Tomaž Lah, Agencija za energijo

Tomaž Lah, Agencija za energijo

Srečko Ocvirk, državni svetnik

Srečko Ocvirk, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar