3. izredna seja Državnega sveta, veto na rebalans proračuna, 2019

Državni svetniki zahtevajo ponovno odločanje o spremembah in dopolnitvah novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za 2018 in 2019

Ponedeljek, 29. april 2019

Ljubljana, 13. marec 2019 – Državni svetniki so se danes sestali na 3. izredni seji, kjer so z 22 glasovi za in 9 glasovi proti sprejeli predlog odložilnega veta na novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

Državni svet tako predlaga, da Državni zbor ponovno odloča o noveli zakona ter ga zavrne in naloži Vladi, da pripravi nov zakon in v njem uredi znesek povprečnine za 2019, ki pripada občinam v skladu z Zakonom o financiranju občin in upošteva tudi finančne obveznosti iz naslova višjih stroškov dela zaradi dogovora Vlade s sindikati javnega sektorja. Prav tako želi Državni svet z odložilnim vetom opozoriti na nesorazmerno veliko breme, ki ga je Vlada naložila slovenskemu gospodarstvu. Dejstvo je, da se gospodarstvo ohlaja in da so ocene gospodarske rasti preoptimistične, zmanjšuje se tudi trend zaposlovanja. Na drugi strani se dražijo življenjski stroški, kar bo posledično pripeljalo do novega dviga cen ter s tem dodatno vplivalo na potrošnjo državljanov. Neupoštevanje, tako opozoril Bruslja in Fiskalnega sveta kot tudi argumentiranih zahtev Državnega sveta, bo imelo bistvene negativne posledice za proračun države, občinskih blagajn ter davkoplačevalskih žepov.

Glavni razlog za odložilni veto je ta, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ne določa višjega zneska povprečnine za leto 2019, čeprav se je izkazalo, da imajo občine zaradi dogovora Vlade s sindikati javnega sektorja višje stroške, ki jih povprečnina v višini 573,5 evra ne zajema.

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

Dnevni red, 3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

Dnevni red, 3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Predstavniki Ministrstva za javno upravo, na čelu Rudi Medved, minister

Predstavniki Ministrstva za javno upravo, na čelu Rudi Medved, minister

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

Milan Ozimič. državni sekretar

Milan Ozimič. državni sekretar

Milan Ozimič. državni sekretar

Milan Ozimič. državni sekretar

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Mag. Marija Lah, državna svetnica

Mag. Marija Lah, državna svetnica

Mag. Marija Lah, državna svetnica

Mag. Marija Lah, državna svetnica

Mag. Marija Lah, državna svetnica

Mag. Marija Lah, državna svetnica

Mag. Igor Velov, državni svetnik

Mag. Igor Velov, državni svetnik

Davorin Terčon, državni svetnik

Davorin Terčon, državni svetnik

Bojan Kontič, državni svetnik

Bojan Kontič, državni svetnik

Bojan Kontič, državni svetnik

Bojan Kontič, državni svetnik

Cvetko Zupančič, državni svetnik

Cvetko Zupančič, državni svetnik

Franc Golob, državni svetnik

Franc Golob, državni svetnik

Franc Golob, državni svetnik

Franc Golob, državni svetnik

Franc Golob, državni svetnik

Franc Golob, državni svetnik

Oskar Komac, državni svetnik

Oskar Komac, državni svetnik

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Mag. Marko Zidanšek, državni svetnik

Mag. Marko Zidanšek, državni svetnik

Franci Rokavec, državni svetnik

Franci Rokavec, državni svetnik

Davorin Terčon, državni svetnik

Davorin Terčon, državni svetnik

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

Branko Šumenjak, državni svetnik

Branko Šumenjak, državni svetnik

Dejan Crnek, državni svetnik

Dejan Crnek, državni svetnik

Dejan Crnek, državni svetnik

Dejan Crnek, državni svetnik

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

3. izredna seja Državnega sveta, 13. marec 2019

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister, Ministrstvo za javno upravo