32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja v Laškem, 2017

KGZS, 1. dan

Ponedeljek, 20. november 2017

V Laškem je bil 20. in 21. novembra 2017 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja.

KGZS 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

KGZS 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

KGZS 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

KGZS 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

KGZS 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

KGZS 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

KGZS 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

KGZS 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

KGZS 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

KGZS 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja