4. izredna seja Državnega sveta

Državni svetniki z odložilnim vetom vrnili na poslanske mize spremembo Zakona o praznikih

Ponedeljek, 29. april 2019

Državni svetniki so se danes sestali na 4. izredni seji, kjer so z 21 glasovi za in 9 glasovi proti sprejeli predlog odložilnega veta na Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Državni svet tako predlaga, da Državni zbor ponovno odloča o tej spremembi zakona ter jo zavrne. Prvopodpisani Branko Tomažič in skupina državnih svetnikov predlagateljem zakona očitajo, da gre za predvolilno in ideološko obarvano temo in da z uzakonitvijo poimenovanja zgodovinskega dogodka s terminom »priključitev« zakonodajalec implicitno dopušča možnost, da slovensko primorsko ozemlje pred združitvijo ni bilo del slovenskega narodnega prostora. Prepričani so, da lahko uveljavitvi zakona v takšni obliki sledijo neugodne mednarodno – pravne in politične posledice. Prav zato Državni svet zahteva, da Državni zbor ponovno odloča o tej spremembi zakona in pri vnovičnem odločanju z maksimalno odgovornostjo upošteva obrazložene argumente s strani državnih svetnikov.

Glavni razlog za odložilni veto je ta, da gre za problematiko, ki sega vse do leta 2005, ko smo v Sloveniji uzakonili praznik v spomin na vrnitev Primorske v sestavo matične domovine. O imenu in datumu se je tedaj v strokovnih krogih veliko razpravljalo, odločitev pa je bila sprejeta brez nasprotovanj. Vse do lanskega leta ni bilo nikoli problematizirano, da se praznik preimenuje v drugačno formulacijo imena, in sicer namesto vrnitve v priključitev. Da takšno preimenovanje ni potrebno, pričajo tudi zgodovinske okoliščine. Primorska je bila vedno večinsko poseljena s slovenskim prebivalstvom, tako kot ostalo ozemlje, ki je bilo pred 1. svetovno vojno del Avstro – Ogrske. Po 1. svetovni vojni je bila priključena k Republiki Italiji, s Pariško mirovno pogodbo leta 1947 pa vrnjena Sloveniji. Že samo dejstvo, da je bila vrnitev utemeljena na mirovni pogodbi, ki jo je v soglasju in dogovoru podpisalo več držav, govori proti formulaciji, da gre v tem primeru za enostranski akt priključitve. Predlagatelji veta so mnenja, da je dikcija poimenovanja praznika kot »vrnitve« ustreznejša prav zaradi konteksta vrnitve slovenskega narodnostnega ozemlja v sestavo slovenskega matičnega ozemlja.

Državni svetniki so v okviru razprave opozorili še na širši pogled problematike v luči vpliva na slovenske narodne interese v Prekmurju, kjer prav Prekmurci odločno nasprotujejo terminu »priključitev Prekmurja k matični domovini« iz sorodnih razlogov, kot jih navajajo predlagatelji odložilnega veta.

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

Dnevni red, 4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

Dnevni red, 4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

Matjaž Nemec, poslanec Državnega zbora

Matjaž Nemec, poslanec Državnega zbora

Vodstvo 4. izredne seje Državnega zbora, 23. april 2019

Vodstvo 4. izredne seje Državnega zbora, 23. april 2019

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Branko Tomažič, državni svetnik

Branko Tomažič, državni svetnik

Branko Tomažič, državni svetnik

Branko Tomažič, državni svetnik

Branko Tomažič, državni svetnik

Branko Tomažič, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Matjaž Nemec, poslanec Državnega zbora

Matjaž Nemec, poslanec Državnega zbora

Matjaž Nemec, poslanec Državnega zbora

Matjaž Nemec, poslanec Državnega zbora

Matjaž Nemec, poslanec Državnega zbora

Matjaž Nemec, poslanec Državnega zbora

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

Mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Mag. Peter Požun, državni svetnik

Mag. Peter Požun, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Bojan Režun, državni svetnik

Bojan Režun, državni svetnik

Bojan Režun, državni svetnik

Bojan Režun, državni svetnik

Bojan Režun, državni svetnik

Bojan Režun, državni svetnik

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

Franci Rokavec, državni svetnik

Franci Rokavec, državni svetnik

Franci Rokavec, državni svetnik

Franci Rokavec, državni svetnik

Franci Rokavec, državni svetnik

Franci Rokavec, državni svetnik

Dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica

Dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica

Dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica

Dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica

Davorin Terčon, državni svetnik

Davorin Terčon, državni svetnik

Davorin Terčon, državni svetnik

Davorin Terčon, državni svetnik

Igor Antauer, državni svetnik

Igor Antauer, državni svetnik

Igor Antauer, državni svetnik

Igor Antauer, državni svetnik

Tomaž Horvat, državni svetnik

Tomaž Horvat, državni svetnik

Tomaž Horvat, državni svetnik

Tomaž Horvat, državni svetnik

Branimir Štrukelj

Branimir Štrukelj

Branimir Štrukelj

Branimir Štrukelj

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

4. izredna seja Državnega sveta, 23. april 2019

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta