47. redna seja DS

Sreda, 18. januar 2017

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 18 januarja 2017 sestal na 47. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih in ob koncu razprave  izglasoval proceduralni predlog Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, da glede na razpravo v pristojni komisiji Državnega sveta in na seji Državnega sveta o omenjenem predlogu glasuje na eni od svojih prihodnjih sej. Obravnaval je tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje in ga podprl. Državni svetnice in svetniki so razpravljali tudi o Predlogu zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov in ga prav tako podprli.
Na dnevnem redu je bil še  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki so ga podprli. Ob koncu so se seznanili s Poročilom o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2015, ki ga je predstavila direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, Irena Šinko.

Videoprodukcija: S-TV Skledar 

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS