48. redna seja DS

Torek, 7. februar 2017

Državni svet je v torek, 7. februarja 2017 na 48. redni seji med drugim obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije in ga podprl. Na seji so obravnavali tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost , ki so ga podprli, prav tako kot dopolnitve Zakona o uravnoteženju javnih financ., Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in predlog zakona o osebni asistenci. Državni svet je obravnaval tudi Predlog Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 86., 86. a in 109. člena Zakona o medijih s predlogom za začasno zadržanje in ga potrdil. Ob koncu je obravnaval še poročilo o Delu Državnega sveta za leto 2016 in zaključke posveta Vloga državnih pravobranilcev v luči reforme.

Video produkcija: Strokovna S-TV Skledar

Kamera: Milan Skledar

Montaža: Pia in Milan Skledar

Fotografije: Milan Skledar

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS

48. redna seja DS