50. redna seja DS

Sreda, 12. april 2017

V sredo, 12. aprila 2017 je bila v Ljubljani 50. redna seja Državnega sveta RS, na kateri so se seznanili z Osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017-2018. Državne svetnice in državni svetniki so obravnavali Predlog zakona o športu in ga podprli. Na dnevnem redu je bil tudi Predlog zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki pa ga je Državni svet umaknil z dnevnega reda na predlog Interesne skupine lokalnih interesov, ki je predlagala, da bi v okviru razprave o tem vprašanju prisluhnili tudi skupini okrog dr. Janeza Duhovnika, katere predlog za izgradnjo drugega tira je veliko cenejši.
Na seji so podprli še Predloga zakonov o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 in Zakona o volitvah v državni zbor. Zavrnili pa so Predlog zakona o državnem odvetništvu, o čemer bo moral znova odločati Državni zbor.

Video produkcija: S-TV Skledar
Kamera in fotografije. Milan Skledar

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS

50. redna seja DS