54. redna seja DS

Sreda, 13. september 2017

Državni svet je v sredo, 13. septembra 2017 na 54. redni seji obravnaval Predlog zakona o pacientovih pravicah, ki so ga državne svetnice in državni svetniki podprli. Prav tako so dobili podporo tudi predlogi zakonov o socialnem varstvu, o urejanju prostora, gradbenega zakona in o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Državni svet pa ni podprl Predloga zakona o uresničevanju javnega interesa za kultur, ki ga je zagovarjal minister za kulturo Anton Peršak. Državni svet se je tudi seznanil še z Letnim poročilom Odbora za finančno stabilnost za leto 2016 in ob koncu sprejel Predlog finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta RS za leti 2018 in 2019.

Kamera, montaža in foto: Milan Skledar

TV produkcija: strokovna televizija S-TV Skledar

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS

54. redna seja DS