55. redna seja DS

Sreda, 11. oktober 2017

Državni svet RS je v sredo, 11. oktobra 2017 na 55. redni seji obravnaval spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2018, ki ni dobil podpore. Prav tako niso podprli predlogov proračuna RS za leto 2019 in predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

Državni svetnici in svetniki so obravnavali tudi novelo zakona o financiranju občin in je niso podprli. Na 55. redni seji Državnega sveta so se seznanili še z dvaindvajsetim rednim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016, s poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2016 in Letnim poročilom o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2016.

V nadaljevanju so obravnavali pobudo za sprejem Zakona o zavarovalništvu in ga podprli. Prav tako so podprli tudi pobudo za sprejem zakona o ureditvi lastništva javnih cest.

Kamera in montaža: Milan Skledar

Video produkcija: strokovna televizija S-TV Skledar.

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS

55. redna seja DS