6. redna seja DS, VI. mandat

Sreda, 11. april 2018

Državni svet je na 6. redni seji, 11. aprila 2018 v Ljubljani potrdil mandat svojemu 40. članu, to je Janošu Kernu, ki je predstavnik kulture in športa. Na seji so podprl pobudi državnega svetnika Igorja Antauerja glede roka za izdajo dovoljenj za delo v tujini in avtomatske izdaje obrazcev A1 ter vprašanje državnega svetnika Francija Rokavca o spremembi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Državne svetnice in državni svetniki so obravnavali še novele zakonov o socialnem vključevanju invalidov, o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in zavarovalništva ter Energetskega zakona in jih podprli.

Na seji Državnega sveta pa tokrat niso podprli Predloga zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti.

 

Kamera in foto: Milan Skledar /S-tv