7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri 2018 v Državnem svetu

Torek, 9. oktober 2018

V dvorani Državnega sveta RS je bila v torek, 8. oktobra 2018, že 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri.

Uvodoma je 150 navzočih nagovoril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Konference se je udeležil tudi minister za zdravje, Samo Fakin in drugi številni ugledni gostje, ki so konferenco sklenili z okroglo mizo.

Inovacije na področju zdravstva imajo pomemben vpliv na družbo in posameznika. Inovativna zdravila omogočajo višjo kakovost življenja, podaljšujejo življenjsko dobo, z njihovim razvojem pa farmacevtska industrija prispeva k dvigu družbene blaginje in gospodarski rasti. Raziščite, zakaj osebne in družbene koristi inovativnih zdravil bistveno presegajo njihove stroške.

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb je letos že sedmo leto zapored pripravil strateško konferenco Vrednost inovacij, ki je tokrat bo potekala v sodelovanju z Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, JAZMP.

O sedanjih in prihodnjih izzivih na področju zdravstva v Sloveniji - hitro starajoči populaciji, rastočem bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni, programih celostne rehabilitacije bolnikov in novih tehnologijah - so razpravljali ugledni sogovorniki različnih strok.

 

Foto in video: Milan Skledar /S-tv

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Alojz Kovšca, predsednik DS, 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Alojz Kovšca, predsednik DS, 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Alojz Kovšca, predsednik DS, 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Alojz Kovšca, predsednik DS, 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Alojz Kovšca, predsednik DS, 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Alojz Kovšca, predsednik DS, 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Alojz Kovšca, predsednik DS, 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Alojz Kovšca, predsednik DS, 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Alojz Kovšca, predsednik DS, 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Alojz Kovšca, predsednik DS, 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Samo Fakin, minister za zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Samo Fakin, minister za zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Samo Fakin, minister za zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Samo Fakin, minister za zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Samo Fakin, minister za zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Samo Fakin, minister za zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Samo Fakin, minister za zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Samo Fakin, minister za zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Milan Skledar

Milan Skledar

Samo Fakin, minister za zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Samo Fakin, minister za zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Petra Došenovič Bonča, izredna profesorica, Ekonomska fakulteta Ljubljana na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Petra Došenovič Bonča, izredna profesorica, Ekonomska fakulteta Ljubljana na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Petra Došenovič Bonča, izredna profesorica, Ekonomska fakulteta Ljubljana na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Petra Došenovič Bonča, izredna profesorica, Ekonomska fakulteta Ljubljana na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Rade Pribaković Brinovec, Nacionalni Inštitut za javno zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Rade Pribaković Brinovec, Nacionalni Inštitut za javno zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

Rade Pribaković Brinovec, Nacionalni Inštitut za javno zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Rade Pribaković Brinovec, Nacionalni Inštitut za javno zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dirk Poelaert, strokovnjak skupine Vaccines Europe na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dirk Poelaert, strokovnjak skupine Vaccines Europe na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Milan Skledar

Milan Skledar

Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Stanislav Primožič, v. d. direktorja Agencije za zdravila in medicinske pripomočke na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Stanislav Primožič, v. d. direktorja Agencije za zdravila in medicinske pripomočke na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Stanislav Primožič, v. d. direktorja Agencije za zdravila in medicinske pripomočke na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Stanislav Primožič, v. d. direktorja Agencije za zdravila in medicinske pripomočke na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Stanislav Primožič, v. d. direktorja Agencije za zdravila in medicinske pripomočke na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Stanislav Primožič, v. d. direktorja Agencije za zdravila in medicinske pripomočke na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Tanja Mate, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Tanja Mate, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Petra Došenovič Bonča, izredna profesorica, Ekonomska fakulteta Ljubljana na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Dr. Petra Došenovič Bonča, izredna profesorica, Ekonomska fakulteta Ljubljana na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri