Alojz Kovšca: nagovor na odprtju 62. državnega prvenstva v oranju v Mariboru 2018

Petek, 7. september 2018

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je 7. septembra 2018 udeležil svečanega odprtja 62. državnega tekmovanja oračev Slovenije in 24. državnega tekmovanja dijakov biotehniških šol v oranju, kjer je tudi nagovoril navzoče.

"Kmetijstvo je danes dejavnost, ki omogoča, da tudi na podeželju ostajajo in nastajajo nova delovna mesta. Na ta način ima podeželje prihodnost, ki sloni na mladih," je poudaril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in povedal, da Slovencev niso obdržala mesta, ampak je Slovence in slovenski rod obdržalo trdno, neomajno podeželje.

V okviru 62. državnega tekmovanja oračev v Radvanju v Mariboru je zasedala tudi komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je na svoji terenski seji namenila pozornost obravnavi poročila o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v lanskem letu. Seje so se ob članih komisije udeležili tudi direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, Irena Šinko, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša in predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca.

 

Avtor: Milan Skledar

Video produkcija: strokovna televizija S-tv Skledar

62. državno prvenstvo v oranju v Radvanju v Mariboru, 2018

62. državno prvenstvo v oranju v Radvanju v Mariboru, 2018

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju 2018

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju 2018

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na terenski seji na 62. državnem tekmovanju v oranju v Radvanju, 2018

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na terenski seji na 62. državnem tekmovanju v oranju v Radvanju, 2018

62. državno prvenstvo v oranju v Radvanju v Mariboru, 2018

62. državno prvenstvo v oranju v Radvanju v Mariboru, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju, 2018

62. državno prvenstvo v oranju v Radvanju v Mariboru, 2018

62. državno prvenstvo v oranju v Radvanju v Mariboru, 2018

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na terenski seji na 62. državnem tekmovanju v oranju v Radvanju, 2018

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na terenski seji na 62. državnem tekmovanju v oranju v Radvanju, 2018

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na terenski seji na 62. državnem tekmovanju v oranju v Radvanju, 2018

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na terenski seji na 62. državnem tekmovanju v oranju v Radvanju, 2018

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na terenski seji na 62. državnem tekmovanju v oranju v Radvanju, 2018

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na terenski seji na 62. državnem tekmovanju v oranju v Radvanju, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta in mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta in mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju 2018

62. državno prvenstvo v oranju v Radvanju v Mariboru, 2018

62. državno prvenstvo v oranju v Radvanju v Mariboru, 2018

62. državno prvenstvo v oranju v Radvanju v Mariboru, 2018

62. državno prvenstvo v oranju v Radvanju v Mariboru, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju, 2018

Irena Šinko, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Irena Šinko, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju 2018

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju 2018

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju 2018

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju

Irena Šinko, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Irena Šinko, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na terenski seji na 62. državnem tekmovanju v oranju v Radvanju, 2018

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na terenski seji na 62. državnem tekmovanju v oranju v Radvanju, 2018

Cvetko Zupančič, predsednik KGZS na 62. državnem tekmovanju oračev v Radvanju, 2018

Cvetko Zupančič, predsednik KGZS na 62. državnem tekmovanju oračev v Radvanju, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na 62. državnem prvenstvu v oranju v Radvanju