Doprinos fundacij k razvoju Slovenije 2018

posvet, DS

Četrtek, 19. april 2018

Ustanova dr. Antona Trstenjaka (UAT) v sodelovanju s Slovensko znanstveno fundacijo, Ustanovo Imago Sloveniae – Podoba Slovenije in Državnim svetom Republike Slovenije, so ob 25. obletnici delovanja UAT v četrtek, 19. aprila v dvorani Državnega sveta v Ljubljani pripravili strokovni posvet: DOPRINOS FUNDACIJ K RAZVOJU SLOVENIJE.

Ustanove in fundacije so v razvitih družbah eden od stebrov medgeneracijskega upravljanja, prenosa vrednot, razvojno-poslovnih iniciativ in kapitala. So pogosto skupni imenovalec in ključni faktor regionalnega, državnega in splošnega razvoja. V Sloveniji delovanje fundacij ureja Zakon o ustanovah iz leta 1995, tehnično noveliran 2005, ki je zastarel in povsem neprimeren za aktualne razmere in neprimerljiv z ureditvami, ki jih poznamo v tujini.

Ob 25. obletnici delovanja najstarejše novodobne slovenske fundacije, Ustanove dr. Antona Trstenjaka, vas vljudno vabimo na razpravo in posvet o pomenu in vlogi fundacij za razvoj Slovenije. Za uspešno nadaljnje delovanje slovenskih fundacij je treba spremeniti Zakon o ustanovah in izboljšati splošne pogoje za njihovo delovanje

Pozdravni nagovori:

- Dejan Crnek, državni svetnik, podžupan Mestne občine Ljubljana

- Dušan Gerlovič, predsednik UO Ustanove dr. Antona Trstenjaka

- mag. Milan Lovrenčič, eden od ustanoviteljev Ustanove dr. Antona Trstenjaka Dušan Gerlovič, Ustanova dr. Antona Trstenjaka 25 let delovanja Ustanove dr. Antona Trstenjaka

- dr. Edvard Kobal, Slovenska znanstvena fundacija Delovanje in modeli fundacij

- Janoš Kern, državni svetnik, Ustanova Imago Sloveniae

– Podoba Slovenije Kultura in fundacije na primeru Imago Sloveniae

- Ludvik Toplak, eden od ustanoviteljev Ustanove dr. Antona Trstenjaka Pravni vidiki fundacij in njihov pomen za družbo

- akad. dr. Jože Krašovec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Poslanstvo in delo akademika dr. Antona Trstenjaka

- Branko Šumenjak, državni svetnik Pomen Ustanove dr. Antona Trstenjaka in fundacij za lokalno skupnost

- Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje Fundacije in lokalna skupnost na primeru Ustanove dr. Antona Trstenjaka

 

Video produkcija: strokovna televizija S-tv Skledar

Kamera in foto: Milan Skledar Montaža: Pia in Milan Skledar