Dr. Ferdinand Gubina in Alojz Zupanc o drugem tiru železniške proge Koper - Divača v Državnem svetu

Ponedeljek, 16. april 2018

Dr. Ferdinand Gubina, Inženirska akademija Slovenije in Alojz Zupanc, Elektrotehniška zveza Slovenije o drugem tiru železniške proge Koper - Divača, 16. aprila 2018 na posvetu Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železnice Koper - Divača, 16. aprila 2018 v Državnem svetu.

V nedeljo, 13. maja 2018 bo ponovno glasovanje na zakonodajnem referndumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper.