Energetska politika v Sloveniji, 2019

V veliki dvorani Državnega sveta je 18. junija 2019 potekal posvet z naslovom Energetska politika v Sloveniji - trenutno stanje in trendi.

Ponedeljek, 15. julij 2019

Široka razprava strokovnjakov o stanju na področju preskrbe z energijo, s poudarkom na električni energiji, je priložnost za soočanje z odprtimi problemi oskrbe z energijo v Sloveniji in osvetlitev stanja in trenda razvoja sektorja.

Na tem posvetu želimo opisati trenutno stanje in trende na področju proizvodnje in rabe energije, zaradi obsežnosti problema pa bi na drugem posvetu v jeseni spregovorili o ukrepih in ciljih energetske politike na podlagi stališč iz razprav s posveta Energetska politika v Sloveniji – trenutno stanje in trendi.

Foto in video: Milan Skledar /S-tv

Uvodni govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Uvodni govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji

Govor predsednika Državnega sveta, Alojza Kovšce

Govor predsednika Državnega sveta, Alojza Kovšce

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji

Mag Bojan Kumar, državni sekretar na Ministrstvu za Infrastrukturo

Mag Bojan Kumar, državni sekretar na Ministrstvu za Infrastrukturo

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji

Mag. Urška Godina, direktorica Agencije za energijo

Mag. Urška Godina, direktorica Agencije za energijo

Mag. Urška Godina, direktorica Agencije za energijo

Mag. Urška Godina, direktorica Agencije za energijo

Dr. Tomaž Žagar, GEN energija d.o.o.

Dr. Tomaž Žagar, GEN energija d.o.o.

Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnje HSE d.o.o.

Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnje HSE d.o.o.

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji

Dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko (R4) na Instituta ''Jožef Stefan''

Dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko (R4) na Instituta ''Jožef Stefan''

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS

Mag. Sašo Jamšek, ELES

Mag. Sašo Jamšek, ELES

Mag. Sašo Jamšek, ELES

Mag. Sašo Jamšek, ELES

Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodi d.o.o.

Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodi d.o.o.

Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodi d.o.o.

Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodi d.o.o.

Mag. Boris Sovič, Elektro Maribor d.d. in GIZ distribucija električne energije

Mag. Boris Sovič, Elektro Maribor d.d. in GIZ distribucija električne energije

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS

Andrej Gnezda, Umanotera

Andrej Gnezda, Umanotera

Andrej Tumpe, direktor družbe Dravske elektrarne Maribor

Andrej Tumpe, direktor družbe Dravske elektrarne Maribor

Franc Bogovič, evropski poslanec

Franc Bogovič, evropski poslanec

Andrej Tumpe, direktor družbe Dravske elektrarne Maribor

Andrej Tumpe, direktor družbe Dravske elektrarne Maribor

Mag. Bojan Kumar, državni sekretar na Ministrstvu za Infrastrukturo

Mag. Bojan Kumar, državni sekretar na Ministrstvu za Infrastrukturo