Financiranje slovenskih občin 2018

Ponedeljek, 24. september 2018

Skupnost občin Slovenije in Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije so 24. septembra 2018 v dvorani Državnega sveta pripravili posvet o financiranju slovenskih občin. Sistem financiranja občin predstavlja ključen element, ki omogoča, spodbuja ali zamejujejo lokalni razvoj v najširšem smislu. Z njim je tesno povezana kvaliteta življenja občank in občanov, saj razpoložljive finance za občine določajo kvaliteto in obseg lokalnih storitev. Prav zato je izjemnega pomena, kakšen je sistem financiranja občin in kakšna je višina finančnih sredstev, ki jih občine za izvajanje številnih pristojnosti imajo.

Številne navzoče župane in predstavnike občin in goste je uvodoma nagovoril tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in med drugim poudaril, da smo z ustanovitvijo občin v poosamosvojitvenem času naredili pomemben premik pri uresničevanju ustavne pravice, ki prebivalcem Slovenije zagotavlja lokalno samoupravo v občinah, kot temeljnih samoupravnih skupnostih, ki so najbližje državljanom in zato tudi najlažje rešujejo probleme in interese svojih prebivalcev. Za učinkovito zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva pa je ključnega pomena finančna sposobnost občin, je povedal predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in izpostavil ključno mnenje Državnega sveta "ali občine dobijo dovolj sredstev za izvajanje nalog oziroma ali lahko na celotnem območju države zadovoljivo izvajajo pristojnosti z enakimi standardi.

 

Video produkcija: strokovna televizija S-tv Skledar

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta in Mitja Bervar, svetovalec v kabinetu ministra za finance na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta in Mitja Bervar, svetovalec v kabinetu ministra za finance na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Franc Golob, župan občine Vuzenica in državni svetnik na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Franc Golob, župan občine Vuzenica in državni svetnik na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Tomaž Horvat, državni svetnik na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Tomaž Horvat, državni svetnik na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Srečko Ocvirk, državni svetnik na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Srečko Ocvirk, državni svetnik na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Branko Šumenjak državni svetnik na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Branko Šumenjak državni svetnik na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Dr. Ivan Žagar, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Dr. Ivan Žagar, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Dr. Ivan Žagar, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Dr. Ivan Žagar, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Dr. Ivan Žagar, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Dr. Ivan Žagar, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Dr. Ivan Žagar, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Dr. Ivan Žagar, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Mag. Igor Velov, državni svetnik na posvetu Državnega sveta: Financiranje Slovenskih občin, 2018

Mag. Igor Velov, državni svetnik na posvetu Državnega sveta: Financiranje Slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Mateja  Finžgar,  prof. Dr. Žan Jan Oplotnik, Ekonomsko - poslovna fakulteta Univerze v Mariboru na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Mateja Finžgar, prof. Dr. Žan Jan Oplotnik, Ekonomsko - poslovna fakulteta Univerze v Mariboru na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Posvet Državnega sveta: Financiranje slovenskih občin, 2018

Boris Doblekar, poslanec Državnega zbora na posvetu Državnega sveta o financiranju slovenskih občin, 2018

Boris Doblekar, poslanec Državnega zbora na posvetu Državnega sveta o financiranju slovenskih občin, 2018

Mag.  Srečko Aleksander Padovnik, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin 2018

Mag. Srečko Aleksander Padovnik, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin 2018

Mag.  SrečkoAleksander Padovnik, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Mag. SrečkoAleksander Padovnik, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah na posvetu DS: Financiranje slovenskih občin, 2018

Mag. Aleksander Šinigoj, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče RS na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Mag. Aleksander Šinigoj, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče RS na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Boris Doblekar, poslanec Državnega zbora na posvetu Državnega sveta o financiranju slovenskih občin, 2018

Boris Doblekar, poslanec Državnega zbora na posvetu Državnega sveta o financiranju slovenskih občin, 2018

Franc Golob, župan občine Vuzenica in državni svetnik na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Franc Golob, župan občine Vuzenica in državni svetnik na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Franc Golob, župan občine Vuzenica in državni svetnik na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Franc Golob, župan občine Vuzenica in državni svetnik na posvetu Financiranje slovenskih občin, 2018

Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Anton Butolen, župan Občine Žetale na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Anton Butolen, župan Občine Žetale na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Martin Mikolič, župan Občine Rogatec na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Martin Mikolič, župan Občine Rogatec na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Dušan Strnad, državni svetnik na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Dušan Strnad, državni svetnik na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Dušan Strnad, državni svetnik na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Dušan Strnad, državni svetnik na posvetu o financiranju slovenskih občin, 2018

Boris Doblekar, poslanec Državnega zbora na posvetu Državnega sveta o financiranju slovenskih občin, 2018

Boris Doblekar, poslanec Državnega zbora na posvetu Državnega sveta o financiranju slovenskih občin, 2018

Boris Doblekar, poslanec Državnega zbora na posvetu Državnega sveta o financiranju slovenskih občin, 2018

Boris Doblekar, poslanec Državnega zbora na posvetu Državnega sveta o financiranju slovenskih občin, 2018

Leopold Kremžar, župan Občine Miklavž na Dravskem polju na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Leopold Kremžar, župan Občine Miklavž na Dravskem polju na posvetu DS o financiranju slovenskih občin, 2018

Mitja Bervar, svetovalec v kabinetu ministra za finance na posvetu o financiranju Slvoenskih občin, 2018

Mitja Bervar, svetovalec v kabinetu ministra za finance na posvetu o financiranju Slvoenskih občin, 2018

Mitja Bervar, svetovalec v kabinetu ministra za finance na posvetu o financiranju Slvoenskih občin, 2018

Mitja Bervar, svetovalec v kabinetu ministra za finance na posvetu o financiranju Slvoenskih občin, 2018

Mitja Bervar, svetovalec v kabinetu ministra za finance na posvetu o financiranju Slvoenskih občin, 2018

Mitja Bervar, svetovalec v kabinetu ministra za finance na posvetu o financiranju Slvoenskih občin, 2018