Izboljšanje varnosti cestnega prometa

SKUPAJ ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI

Četrtek, 11. julij 2019

S sistemskim pristopom do preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola

(Ljubljana, 3. junij 2019)

Danes se pričenja nacionalna preventivna akcija – alkohol, droge in druge psiho-aktivne snovi v prometu, ki jo vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa. Alkohol žal še vedno ostaja eden najpogostejših dejavnikov prometnih nesreč z najtežjimi poškodbami in s smrtnim izidom. Namen akcije je vsem udeležencem v prometu jasno sporočiti, da alkohol NE sodi v promet. Akcija bo potekala do 9. junija, v tem času pa bo s strani Policije potekal tudi poostren nadzor.

V Državnem svetu Republike Slovenije danes ob začetku nacionalne preventivne akcije poteka strokovni posvet, na katerem ključni akterji razpravljajo o izboljšanju varnosti cestnega prometa, s posebnim poudarkom na sistemskemu pristopu do preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola. V razpravi so predstavljeni ukrepi za reševanje izzivov prometne varnosti in podani odgovori na različna vprašanja, s katerimi se srečujemo pri zakonodaji, varni infrastrukturi, varnosti vozil in ukrepih za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola.

V izjavi za javnost so ob robu posveta osrednji govorci strokovnega posveta podali naslednje izjave:

Vesna Marinko, mag. upr. ved, v. d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa:

 "Veseli me, da so se vsi deležniki, ki delajo na področju prometne varnosti v tako velikem številu odzvali našemu vabilu. Države članice Evropske unije smo na področju varnosti cestnega prometa v zadnjih petnajstih letih naredile velik napredek. Lansko leto je bilo v Sloveniji eno najbolj varnih, letošnje leto kaže, da bo po nekaterih kazalnikih slabše. In naš cilj je, da skupaj, kajti prometna varnost zadeva vse nas, naredimo še bolj odločne, predvsem pa strokovne, konkretne in premišljene korake v smeri izboljšanja prometne varnosti in se tako še bolj približamo viziji 0. Želeli smo odpreti strokovno razpravo, slišati poglede različnih strok, izmenjati predloge in poglede, si pogledati predstavitve primerov dobrih praks, da bi se lahko v prihodnje pravilno odločali pri uveljavitvi ukrepov, ki bodo temeljili na dejstvih in dokazih. Agencija za varnost prometa, ki je strokovna institucija, bo vseskozi zagovarjala ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola, saj alkohol in volan ne sodita skupaj. Da pridemo dolgoročno do tega cilja, predlagamo sistemske ukrepe, za katere smo prepričani, da bodo pripomogli k zmanjšanju možnosti nastanka prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola."

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS:

 "Državni svet posveča področju prometne varnosti veliko pozornosti. Državni svetniki podpiramo vse ukrepe za zmanjšanje nastanka prometnih nesreč ter pozdravljamo spodbudne rezultate varnosti cestnega prometa, ki so posledica trdega dela vseh deležnikov, ki skrbijo za izvajanje nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu. Pozitivno ocenjujemo odmevne aktivnosti na področju preventive, ki jih izvajajo Javna agencija za varnost prometa, Ministrstvo za infrastrukturo, Policija in drugi državni in lokalni organi. Pri tem je treba izpostaviti tudi člane ZŠAM – Zveze šoferjev in avtomehanikov, ki prostovoljno aktivno sodelujejo v preventivnih akcijah. Prav povezovanje in sodelovanje pristojnih inštitucij je ključno za dvig prometne varnosti in posledično za izboljšanje prometnega bontona udeležencev v prometu."

Mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo:

 "Za varnost v prometu je treba aktivno skrbeti in država to tudi zavzeto počne. Pri varnosti v cestnem prometu pa je poleg ustreznih predpisov in prometne infrastrukture vsaj tako pomembno, da se vsi udeleženci v prometu zavedamo svoje odgovornosti in tudi odgovorno ravnamo. Tudi po najslabši cesti se namreč lahko peljemo varno in po najboljši nevarno."

Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve:

"Današnji dogodek je izjemno pomemben za čim širše ozaveščanje celotne družbe o pomenu varnosti v cestnem prometu. Posebna pozornost je danes namenjena razpravi o posledicah vožnje pod vplivom alkohola in iskanju sistemskih rešitev. Dejstvo namreč je, da se stanje na tem področju v zadnjih letih ne izboljšuje. MNZ in Policija vlagata maksimalne napore in izvajata številne aktivnosti za čim boljšo varnost v cestnem prometu. Vendar imajo policijske aktivnosti omejen vpliv, zato je nujno povezovanje in sodelovanje vseh ključnih institucij. Poleg ukrepov države pa je nujno, da se vsak posameznik zaveda svoje odgovornosti za večjo varnost. Njegove napake in zavestne kršitve pravil pomembno prispevajo k nastanku nesreč. Vsak se mora zavedati, da je on tisti, ki s svojim neodgovornim ravnanjem in kršenjem prometnih pravil povzroča nevarnost. Tudi družba kot celota bi morala znati ostreje nastopiti in ponotranjiti zavedanje o ničelni toleranci do vsakršnih nepremišljenih in tveganih dejanj v prometu."

Andreja Katič, ministrica za pravosodje:

 "Prometne nesreče pogosto za seboj puščajo tragične in nepopravljive posledice za žrtve prometnih nesreč in njihove družine. Zato je izredno pomembno, da so bile v letošnjem letu sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o kazenskem postopku, s katerimi je bila v naš pravni red prenešena t. i. Direktiva o žrtvah. Nove določbe se bodo v praksi začele uporabljati jeseni letošnjega leta. Žrtve in njihovi svojci bodo končno postali vidnejši subjekt v kazenskem postopku, ki je bil doslej orientiran predvsem na obravnavo storilcev kaznivih dejanj. Po novem bodo žrtve imele pravico biti obveščene o svojih pravicah, zagotovljene jim bodo informacije o poteku kazenskega postopka, imele pa bodo tudi pravico do brezplačne zdravniške pomoči, ko bo ta potrebna. V okviru Ministrstva za pravosodje je ravno v tem mesecu začela z delom implementacijska skupina, ki je namenjena predvsem zagotovitvi enotnega delovanja pristojnih organov pri izvajanju teh določb. V skupini so zastopani praktično vsi predstavniki organov, ki se v postopkih srečujejo z žrtvami oziroma svojci žrtev prometnih nesreč: to so predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega državnega tožilstva, Skupnosti centrov za socialno delo ter Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij."

Aleš Šabeder, minister za zdravje:

 "Na ministrstvu za zdravje preko kampanje 0,0 šofer že več let opozarjamo, da alkohol in vožnja v nobenem primeru ne gresta skupaj. Vsaka smrt zaradi vožnje pod vplivom alkohola je popolnoma nesprejemljiva, saj se ne bi zgodila, če bi se vsi vedli odgovorno. V Skandinaviji je povsem normalno, da gostitelj pri večerji pred vas ne postavi kozarca za vino, če ve, da vas čaka vožnja domov. Načelno podpiram vsako pobudo za zmanjšanje z alkoholom povezane škode v prometu in širše, se pa zavedam, da bo ta problem potrebno nasloviti celovito in v sodelovanju. Ob preventivnih kampanjah in kaznovalni politiki je pomembno tudi omejevanje dostopnosti, vključno z zvišanjem cene alkoholnih pijač, kar velja za enega najbolj učinkovitih ukrepov. Današnji posvet je ena od priložnosti za poenotenje stališč in iskanje najboljših rešitev. Mislim, da smo se vsi dobro slišali: alkohol in vožnja ne gresta skupaj v nobenem primeru. To je dober zaključek in povsem v skladu s kampanjo 0,0 šofer."

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega Sveta za varnost prometa:

 "Približno četrtina smrtnih žrtev na cestah v Evropski uniji je povezana z vožnjo pod vplivom alkohola, zato je nujno, da vse države članice reševanju tega problema namenijo prednostno obravnavo. Slovenija dobro opravlja delo na področju izvrševanja rehabilitacijskih programov, vendar je razvidno, da so na področju alkohola v prometu potrebna prizadevanja za dodatno izboljšanje situacije. V drugih državah, kjer so rehabilitacijski programi povezani z namestitvijo alkoholnih ključavnic, smo videli zelo pozitivne rezultate. Bilo bi dobrodošlo, če bi tudi v Sloveniji razmislili o delovanju v to smer."

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

Posvet v Državnem svetu z naslovom Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Posvet v Državnem svetu z naslovom Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Navzoči na posvetu o izboljšanju varnosti cestnega prometa

Navzoči na posvetu o izboljšanju varnosti cestnega prometa

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa

Navzoči na posvetu o izboljšanju varnosti cestnega prometa

Navzoči na posvetu o izboljšanju varnosti cestnega prometa

Vesna Marinko, v.d. direktorica Javne agencije RS za varnost prometa

Vesna Marinko, v.d. direktorica Javne agencije RS za varnost prometa

Vesna Marinko, v.d. direktorica Javne agencije RS za varnost prometa

Vesna Marinko, v.d. direktorica Javne agencije RS za varnost prometa

Vesna Marinko, v.d. direktorica Javne agencije RS za varnost prometa

Vesna Marinko, v.d. direktorica Javne agencije RS za varnost prometa

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Uvodni govor predsednika Državnega zbora Alojza Kovšce

Uvodni govor predsednika Državnega zbora Alojza Kovšce

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa

Robert Štaba, podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč

Robert Štaba, podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč

Robert Štaba, podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč

Robert Štaba, podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč

Mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo

Mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo

Mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo

Mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo

Vesna Kerstin-Petrič, Ministrstvo za zdravje

Vesna Kerstin-Petrič, Ministrstvo za zdravje

Vesna Kerstin-Petrič, Ministrstvo za zdravje

Vesna Kerstin-Petrič, Ministrstvo za zdravje

Navzoči na posvetu o izboljšanju varnosti cestnega prometa

Navzoči na posvetu o izboljšanju varnosti cestnega prometa

Navzoči na posvetu o izboljšanju varnosti cestnega prometa

Navzoči na posvetu o izboljšanju varnosti cestnega prometa

Dr. Maja Roškar, Nacionalni inštitut RS za javno zdravje

Dr. Maja Roškar, Nacionalni inštitut RS za javno zdravje

Dr. Maja Roškar, Nacionalni inštitut RS za javno zdravje

Dr. Maja Roškar, Nacionalni inštitut RS za javno zdravje

Doc. dr. Blaž Koritnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Doc. dr. Blaž Koritnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Dr. Alenka Sever, Zbornica kliničnih psihologov Slovenije Varna Pot

Dr. Alenka Sever, Zbornica kliničnih psihologov Slovenije Varna Pot

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Posvet: Izboljšanje varnosti cestnega prometa

Doc. dr. Miha Šepec, Pravna fakulteta v Mariboru

Doc. dr. Miha Šepec, Pravna fakulteta v Mariboru

Okrogla miza na posveu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posveu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posveu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posveu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Milan Pintar

Milan Pintar

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Marjan Maučec, državni svetnik

Marjan Maučec, državni svetnik

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Prof. dr. Dragan Petrovec, Inštitu za kriminologijo

Prof. dr. Dragan Petrovec, Inštitu za kriminologijo

Prof. dr. Dragan Petrovec, Inštitu za kriminologijo

Prof. dr. Dragan Petrovec, Inštitu za kriminologijo

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Okrogla miza na posvetu o Izboljšanju varnosti cestnega prometa

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta