Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Strokovni posvet v Državnem svetu

Petek, 21. junij 2019

V dvorani Državnega sveta RS v Ljubljani je bil v petek, 31. maja 2019, strokovni posvet: Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev, ki sta ga pripravila Ministrstvo za okolje in prostor in Državni svet RS. Navzoče sta uvodoma pozdravila podpredsednik Državnega sveta, Matjaž Švagan in minister za okolje in prostor, Simon Zajc.

Izvajanje dimnikarskih storitev je zelo odmevna tematika, saj so mnenja o najboljših rešitvah deljena oziroma celo nasprotujoča si. Po oceni Ministrstva za okolje in prostor, ki je pri pripravi dimnikarske zakonodaje podrobno preučilo sisteme v nekaterih drugih evropskih državah, predstavlja veljavna ureditev strokovno najbolj ustrezno rešitev, pri tem pa se zaveda, da je vsesplošen dogovor nerealno pričakovati.

Cilji izvajanja dimnikarskih storitev so v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (ZDimS) zagotavljati čim boljšo kakovost zraka, varovanje zdravja, požarno varnost, večjo energetsko učinkovitost in dvig ozaveščenosti uporabnikov dimnikarskih storitev. Delovanje malih kurilnih naprav je povezano z znatnimi vplivi na okolje. Posebej izstopajo visoke emisije delcev. Slovenija se glede delcev uvršča med države EU z bolj onesnaženim zrakom in je v samem vrhu po izpustih delcev na prebivalca in tudi na enoto površine. Visoki specifični izpusti delcev so predvsem posledica močno razširjene uporabe lesa v zastarelih kurilnih napravah gospodinjstev, ki imajo v Sloveniji kar dvotretjinski delež v skupnih izpustih delcev.

Medtem ko je nova ureditev prinesla številne pozitivne rešitve, je treba, glede na to, da gre za nov sistem, določeno obdobje prilaganja. To velja za uveljavitev katerihkoli sprememb, tudi tistih, ki se izkažejo kot ustrezne in dobrodošle. Tako kot vedno pa šele izvajanje predpisa pokaže, kje bi bilo mogoče področje urediti na način, ki bi bil še bolj učinkovit.

S posvetom želimo soočiti in zbrati različne poglede na veljavno ureditev izvajanja dimnikarskih storitev ter dobiti odgovore na odprta vprašanja: Kako na učinkovit način urediti dimnikarsko zakonodajo, da bomo posledično izboljšali kakovost zunanjega zraka? Katere druge spremembe so potrebne in kako pridemo do njih? Primeri dobre prakse dimnikarskih storitev v Sloveniji in v drugih državah EU?

Video produkcija: Strokovna S-tv Skledar

Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Matjaž Švaga, podpredsednik Državnega sveta

Matjaž Švaga, podpredsednik Državnega sveta

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Janez Sušnik, predsednik  ZDUS

Janez Sušnik, predsednik ZDUS

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Janez Sušnik, predsednik  ZDUS

Janez Sušnik, predsednik ZDUS

Simon Zajc, minister za okolje in prostor

Simon Zajc, minister za okolje in prostor

Simon Zajc, minister za okolje in prostor

Simon Zajc, minister za okolje in prostor

Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Simon Zajc, minister za okolje in prostor

Simon Zajc, minister za okolje in prostor

Simon Zajc, minister za okolje in prostor

Simon Zajc, minister za okolje in prostor

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Mag. Tanja Bolte, generalna direktorica, direktorat za okolje

Mag. Tanja Bolte, generalna direktorica, direktorat za okolje

Vodstvo posveta o izzivih na področju dimnikarskih storitev

Vodstvo posveta o izzivih na področju dimnikarskih storitev

Bogomir Vnučec, državni svetnik

Bogomir Vnučec, državni svetnik

Matjaž Švaga, podpredsednik Državnega sveta

Matjaž Švaga, podpredsednik Državnega sveta

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Sebastijan Zupanc, direktor GZS-ZKG

Sebastijan Zupanc, direktor GZS-ZKG

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Ivan Tomše, DCI Malečnik in VCP Dimnik

Ivan Tomše, DCI Malečnik in VCP Dimnik

Karel Lipič, predsednik ZEG

Karel Lipič, predsednik ZEG

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Prof. dr. Peter Novak, Fakulteta za strojništvo Univerze v Novem mestu

Prof. dr. Peter Novak, Fakulteta za strojništvo Univerze v Novem mestu

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica

Janez Novak, tržni inšpektorat

Janez Novak, tržni inšpektorat

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS

Aleksander Županek, Dimnikarstvo Maribor

Aleksander Županek, Dimnikarstvo Maribor

Aleksander Županek, Dimnikarstvo Maribor

Aleksander Županek, Dimnikarstvo Maribor

Uroš Verač, Društvo Dimnikarski ceh

Uroš Verač, Društvo Dimnikarski ceh

Uroš Verač, Društvo Dimnikarski ceh

Uroš Verač, Društvo Dimnikarski ceh

Jožef Žnidaršič

Jožef Žnidaršič

Danilo Brnik

Danilo Brnik

Karel Lipič, predsednik ZEG

Karel Lipič, predsednik ZEG

Iztok Konjar

Iztok Konjar

Mateja Bodovinac Kikelj, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Mateja Bodovinac Kikelj, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Mateja Bodovinac Kikelj, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Mateja Bodovinac Kikelj, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Razprava na posvetu o izzivih na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Razprava na posvetu o izzivih na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Razprava na posvetu o izzivih na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Razprava na posvetu o izzivih na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Govor Simona Zajca, ministra za okolje in prostor

Govor Simona Zajca, ministra za okolje in prostor