Javno in zasebno šolstvo, junij 2019

Dilema javnega in zasebnega šolstva skozi prizmo zasebnih vrtcev in šol

Četrtek, 27. junij 2019

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Protestniki na Trgu Republike

Protestniki na Trgu Republike

Mojca Škrinjar, mestna svetnica

Mojca Škrinjar, mestna svetnica

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Uvodni govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega zbora

Uvodni govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega zbora

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Uvodni govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega zbora

Uvodni govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega zbora

Uvodni govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega zbora

Uvodni govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega zbora

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Posvet o javnem in zasebnerm šolstvu

Posvet o javnem in zasebnerm šolstvu

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Vodstvo posveta Javno in zasebno šolstvo

Vodstvo posveta Javno in zasebno šolstvo

Pavel Demšar, ravnatelj Osnovne šole Montessori

Pavel Demšar, ravnatelj Osnovne šole Montessori

Pavel Demšar, ravnatelj Osnovne šole Montessori

Pavel Demšar, ravnatelj Osnovne šole Montessori

Mag. Anton Česen, direktor Zavoda sv. Stanislava Ljubljana

Mag. Anton Česen, direktor Zavoda sv. Stanislava Ljubljana

Mag. Anton Česen, direktor Zavoda sv. Stanislava Ljubljana

Mag. Anton Česen, direktor Zavoda sv. Stanislava Ljubljana

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Navzoči na posvetu Javno in zasebno šolstvo

Mag. Anton Česen, direktor Zavoda sv. Stanislava Ljubljana in Jan Zobec, Vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču RS

Mag. Anton Česen, direktor Zavoda sv. Stanislava Ljubljana in Jan Zobec, Vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču RS

Posvet z naslovom Javno in zasebno šolstvo

Posvet z naslovom Javno in zasebno šolstvo

Jelka Godec, poslanka Državnega zbora

Jelka Godec, poslanka Državnega zbora

Mojca Škrinja, mestna svetnica

Mojca Škrinja, mestna svetnica

Mojca Škrinja, mestna svetnica

Mojca Škrinja, mestna svetnica

Rajko Bošnjak

Rajko Bošnjak

Vesna Marinič

Vesna Marinič

Ana Cergol Keblar

Ana Cergol Keblar