Kozjek Egidij na posvetu Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje

Torek, 27. februar 2018

Egidij Kozjek s kritičnimi razmišljanji do aktualne kmetijske politike in njihovih ključnih predstavnikov do ekološkega oziroma naravnega kmetovanja...

Kozjek Egidij na posvetu Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje

Kozjek Egidij na posvetu Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje

Kozjek Egidij na posvetu Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje

Kozjek Egidij na posvetu Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje

Kozjek Egidij na posvetu Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje

Kozjek Egidij na posvetu Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje