Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Predstavitev Resolucije "Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021" in sprememb zemljiške politike

Ponedeljek, 24. junij 2019

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta 28. maja 2019, v dvorani Državnega sveta pripravila predstavitev Resolucije "Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021" in sprememb zemljiške politike.

Z resolucijo je začrtana razvojna usmeritev slovenske pridelave in predelave hrane ter povezanega podeželskega prostora, kot strateški dokument pa predstavlja podlago za prihodnjo pripravo nacionalnih ukrepov in za izvajanje Skupne kmetijske politike po 2020.

Vizija razvoja poudarja pomen konkurenčne pridelave in predelave hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, z modernizacijo in podjetniškim pristopom pa se zagotavlja kakovostnejše življenje,dvig gospodarske aktivnosti na podeželju in krepitev prenosa znanja. Sestavni del resolucije predstavljajo zakonske spremembe kmetijske zemljiške politike.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Posvet v Državnem svetu: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Posvet v Državnem svetu: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Anton Medved, SKS

Anton Medved, SKS

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Cveto Zupančič, državni svetnik

Cveto Zupančič, državni svetnik

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Poslušalci posveta Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Poslušalci posveta Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Posvet Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Posvet Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Branko Ravnik, direktor KGZS

Branko Ravnik, direktor KGZS

Branko Ravnik, direktor KGZS

Branko Ravnik, direktor KGZS

Rajko Štefanič

Rajko Štefanič

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Rajko Štefanič

Rajko Štefanič

Matjaž Podmiljšak, predstavnik ZZS

Matjaž Podmiljšak, predstavnik ZZS

Danilo Meolic

Danilo Meolic

Nina Barbara Križnik, ZKŽP

Nina Barbara Križnik, ZKŽP

Veljko Žvipelj, direktor sklada Ribnica

Veljko Žvipelj, direktor sklada Ribnica

Veljko Žvipelj, upravnik sklada Ribnica

Veljko Žvipelj, upravnik sklada Ribnica

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021