OVE in URE za Slovenijo do 2030

11. konferenca Slobiom

Petek, 19. maj 2017

V dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana, se je 19. maja odvijala  11. SLOBIOM konferenca OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO 2030, ki jo je otvoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, mag. manag. skupaj z uvodnim pozdravom mag. Jožeta Dimnika, v.d. generalnega direktorja Direktorata za energijo in mag. Roberta Režonje, sekretarja Sektorja za gozdarstvo, Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Na konferenci so se osredotočili na spodbude, ki omogočajo in administrativne ter druge ovire, ki onemogočajo širjenje obnovljive energije v Sloveniji. Resorna ministrstva so uvodoma predstavila novosti za prehod na obnovljivo energijo, Eko sklad pa finančne spodbude.

Gost, dr. Štefan Merkač, referent za energijo avstrijske Koroške bo predstavil njihov strateški načrt prehoda na obnovljivo energijo in skupaj z Goriško lokalno energetsko agencijo ter Mestno občino Nova Gorica čezmejni projekt NEKTEO, ki je namenjen občinam za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije. Lokalna energetske agencija Gorenjske se je predstavila z mednarodnim projektom BUILD2LC za Slovenijo po 2020.

Za zaključek je bila okrogla miza, na kateri so sodelujoči in udeleženci konference v dialogu z dr. Štefanom Merkačem spregovorili o nujni odpravi administrativnih in drugih ovir, ki zavirajo prehod Slovenije na obnovljivo in učinkovito rabo energije do 2030.