Od monopola do konkurence, posvet 2019

Ponedeljek, 13. maj 2019

Državni svet in Inštitut Nove revije sta 15. 4. 2019, v dvorani Državnega sveta, pripravila posvet z naslovom: Od monopola do konkurence. Veljavni mehanizmi razpisovanja koncesij za financiranje izvajanja javnih služb so še vedno ujetniki ideoloških predsodkov nekdanjega nedemokratičnega sistema in njegovih podsistemov. Na to nas opozarja tudi že več let neuresničena odločba Ustavnega sodišča RS o sofinanciranju programov zasebnih osnovnih šol in pritožbe, tožbe ter ustavne presoje na področjih zdravstvene, lekarniške, visokošolske in raziskovalne dejavnosti.

Alojz Kovšca, prof. dr. Ludvik Toplak in dr. Barbara Toplak Perovič

Alojz Kovšca, prof. dr. Ludvik Toplak in dr. Barbara Toplak Perovič

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

prof. dr. Dean Komel - Inštitut Nove revije,zavod za humanistiko

prof. dr. Dean Komel - Inštitut Nove revije,zavod za humanistiko

prof. dr. Dean Komel - Inštitut Nove revije,zavod za humanistiko

prof. dr. Dean Komel - Inštitut Nove revije,zavod za humanistiko

Alojz Kovšca in prof. dr. Ludvik Toplak

Alojz Kovšca in prof. dr. Ludvik Toplak

Posvet - Od monopola do konkurence

Posvet - Od monopola do konkurence

Posvet - Od monopola do konkurence 2019

Posvet - Od monopola do konkurence 2019

dr. Barbara Toplak Perovič - Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov

dr. Barbara Toplak Perovič - Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov

dr. Barbara Toplak Perovič - Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov

dr. Barbara Toplak Perovič - Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov

dr. Zdenka ČebašekTravnik, dr. med.,spec. psihiatrije - Zdravniška zbornica Slovenije

dr. Zdenka ČebašekTravnik, dr. med.,spec. psihiatrije - Zdravniška zbornica Slovenije

Posvet - Od monopola do konkurence 2019

Posvet - Od monopola do konkurence 2019

Posvet - Od monopola do konkurence 2019

Posvet - Od monopola do konkurence 2019

doc. dr. Zoran Vaupot - MBA, Katoliški inštitut, Fakulteta za poslovne vede

doc. dr. Zoran Vaupot - MBA, Katoliški inštitut, Fakulteta za poslovne vede

prof. dr. Ludvik Toplak - Alma Mater Europaea

prof. dr. Ludvik Toplak - Alma Mater Europaea

prof. dr. Ludvik Toplak - Alma Mater Europaea

prof. dr. Ludvik Toplak - Alma Mater Europaea

prof. dr. Peter Jambrek - Nova univerza

prof. dr. Peter Jambrek - Nova univerza

prof. dr. Peter Jambrek - Nova univerza

prof. dr. Peter Jambrek - Nova univerza

prof. dr. Peter Jambrek - Nova univerza

prof. dr. Peter Jambrek - Nova univerza

Franc Kangler - državni svetnik

Franc Kangler - državni svetnik

dr. Zdenka ČebašekTravnik, dr. med.,spec. psihiatrije - Zdravniška zbornica Slovenije

dr. Zdenka ČebašekTravnik, dr. med.,spec. psihiatrije - Zdravniška zbornica Slovenije

Dr. Igor Dovnik in Franc Kangler

Dr. Igor Dovnik in Franc Kangler

dr. Zdenka ČebašekTravnik, dr. med.,spec. psihiatrije - Zdravniška zbornica Slovenije

dr. Zdenka ČebašekTravnik, dr. med.,spec. psihiatrije - Zdravniška zbornica Slovenije

Franc Kangler, prof. dr. Ludvik Toplak in dr. Barbara Toplak Perovič

Franc Kangler, prof. dr. Ludvik Toplak in dr. Barbara Toplak Perovič

Igor Dovnik, dr. med.,spec.pediatrije - Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Igor Dovnik, dr. med.,spec.pediatrije - Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Igor Dovnik, dr. med.,spec.pediatrije - Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Igor Dovnik, dr. med.,spec.pediatrije - Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Mag. Matija Centrih - Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije

Mag. Matija Centrih - Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije

Matjaž Trontelj - Vzajemna,d.v.z., zdravstvena zavarovalnica

Matjaž Trontelj - Vzajemna,d.v.z., zdravstvena zavarovalnica

Prof. dr. Rato Ovin - Ekonomska fakulteta, Univerza v Mariboru

Prof. dr. Rato Ovin - Ekonomska fakulteta, Univerza v Mariboru

Petra Flašker - zasebna lekarnarica

Petra Flašker - zasebna lekarnarica

Dr. Edvard Kobal - Slovenska zdravstvena fundacija

Dr. Edvard Kobal - Slovenska zdravstvena fundacija