Okrogla miza - vloga šole danes in jutri, 2019

Ponedeljek, 13. maj 2019

Pogledi o tem, kakšna naj bo šola v prihodnosti Ljubljana, 18. april 2019

V polni dvorani Državnega sveta RS je potekala prva v nizu okroglih miz na temo sistemskih sprememb šolstva, vzgoje in izobraževanja, katere pobudnik je Center Janeza Levca iz Ljubljane. Na posvetu z naslovom "Šola danes in jutri" so razpravljalci predstavili različne poglede in vidike na šolstvo v prihodnosti. Sodelovali so tako teoretiki kot praktiki, zbrane pa sta nagovorila državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport Martina Vuk in predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca. Slednji je izpostavil nujnost sistemskega pristopa in vključevanje širokega nabora deležnikov. Poudaril je: "Naš šolski sistem je kakovosten, vprašanje je le, kako odprt je zahtevam časa in ali je dovolj fleksibilen, da se lahko brez večjih pretresov prilagaja razvojnim izzivom časa. Zato ga je treba nenehno spremljati in vrednotiti z v naprej določenimi strokovnimi parametri, ki so oblikovani kot odgovor na to, kakšno šolo sploh potrebujemo. Morebitna reforma mora biti postopna, podprta s predhodnimi primerjalnimi evalvacijami različnih vzgojnih in izobraževalnih dosežkov na vseh področjih, ki jih vzgoja in izobraževanje obsega. Pri tem se moramo vprašati, ali smo pripravljeni učne dosežke tudi na mednarodnih testih odgovorno sprejeti pozitivno kot pohvalo za kakovost izobraževalnega sistema ali pa kot izziv za njegovo nadgradnjo ali posamezne ukrepe, s katerimi bi ga izboljšali. Če so spremembe nujne, moramo najprej oblikovati načrt, ki vključuje analizo stanja, utemeljene razloge za spremembe, pilotne študije in rokovnik. Zavedamo se, da je za konceptualne spremembe potreben čas, zato je treba k njimi pristopiti vsenacionalno, družbeno dogovorno, nadstrankarsko. Pomembno pa je, da se v javno razpravo partnersko vključujejo strokovnjaki, šolajoča mladina in njihovi starši ter odločevalci z jasnim zavedanjem, da šola ni politični poligon, ampak vzgojno-učeči laboratorij znanj in različnih veščin, ki nas učijo preživeti."

Foto in video: Milan Skledar/Strokovna televizija S-tv

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Martina Vuk - državna sekretarka

Martina Vuk - državna sekretarka

Alojz Kovšca in Martina Vuk

Alojz Kovšca in Martina Vuk

Okrogla miza - Vloga šole danes in jutri

Okrogla miza - Vloga šole danes in jutri

Okrogla miza - Vloga šole danes in jutri

Okrogla miza - Vloga šole danes in jutri

Okrogla miza - Vloga šole danes in jutri

Okrogla miza - Vloga šole danes in jutri

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Martina Vuk - državna sekretarka

Martina Vuk - državna sekretarka

c

c

Branimir Štrukelj - državni svetnik

Branimir Štrukelj - državni svetnik

Martina Vuk - državna sekretarka

Martina Vuk - državna sekretarka

Martina Vuk - državna sekretarka

Martina Vuk - državna sekretarka

Okrogla miza- vloga šole danes in jutri, 2019

Okrogla miza- vloga šole danes in jutri, 2019

prof. dr. Anton Meden - predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

prof. dr. Anton Meden - predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Okrogla miza- vloga šole danes in jutri, 2019

Okrogla miza- vloga šole danes in jutri, 2019

prof. dr. Anton Meden - predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

prof. dr. Anton Meden - predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

prof. dr. Anton Meden - predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

prof. dr. Anton Meden - predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Tone Hrovat- državni svetnik

Tone Hrovat- državni svetnik

Okrogla miza- vloga šole danes in jutri, 2019

Okrogla miza- vloga šole danes in jutri, 2019

Dušan Rutar - filozof in psihoanalitik

Dušan Rutar - filozof in psihoanalitik

Dušan Rutar - filozof in psihoanalitik

Dušan Rutar - filozof in psihoanalitik

Miha Kos - direktor  Ustanove  Hiša  eksperimentov

Miha Kos - direktor Ustanove Hiša eksperimentov

Sonja Merljak - novinarka

Sonja Merljak - novinarka

Sonja Merljak - novinarka

Sonja Merljak - novinarka

Tone Hrovat- državni svetnik

Tone Hrovat- državni svetnik

Tone Hrovat- državni svetnik

Tone Hrovat- državni svetnik

Tone Hrovat- državni svetnik

Tone Hrovat- državni svetnik

Okrogla miza- vloga šole danes in jutri, 2019

Okrogla miza- vloga šole danes in jutri, 2019

Tone Hrovat- državni svetnik

Tone Hrovat- državni svetnik

Barbara Turk Niskač - etnologinja  in  kulturna antropologinja

Barbara Turk Niskač - etnologinja in kulturna antropologinja

Matej Rovšek -  ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana

Matej Rovšek - ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana

Mojca Vaupotič - Zveza Sonček

Mojca Vaupotič - Zveza Sonček

Dejan Sotirov - Zavod Mavrični Bojevniki

Dejan Sotirov - Zavod Mavrični Bojevniki

Petra Godeša

Petra Godeša

Matjaž Kušar

Matjaž Kušar

Mag. Frančiška Al-Mansour - SIC-Ljubljana

Mag. Frančiška Al-Mansour - SIC-Ljubljana

Dr. Miha Kos - direktor ustanove Hiša Eksperimentov

Dr. Miha Kos - direktor ustanove Hiša Eksperimentov

Andrej Kociper - OŠ Odranci

Andrej Kociper - OŠ Odranci

Andrej Kociper - OŠ Odranci

Andrej Kociper - OŠ Odranci

Tadej Rifel - Zavod sv. Stanislava

Tadej Rifel - Zavod sv. Stanislava

Dušan Rutar - filozof in psihoanalitik

Dušan Rutar - filozof in psihoanalitik

Dr. Miha Kos - direktor ustanove Hiša Eksperimentov

Dr. Miha Kos - direktor ustanove Hiša Eksperimentov

Andrej Likar - OŠ Dragomer

Andrej Likar - OŠ Dragomer

Iztok Suhadolnik - Zveza Sonček

Iztok Suhadolnik - Zveza Sonček

Martina Vuk - državna sekretarka

Martina Vuk - državna sekretarka

Okrogla miza - vloga šole danes in jutri

Okrogla miza - vloga šole danes in jutri