Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Petek, 17. marec 2017

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes, Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto so v dvorani Državnega sveta pripravili javni posvet »Od vil do vilic: krajšanje poti do lokalno pridelane hrane, našega zdravja in trajnostne oskrbe«, ki je potekal 17. marca 2017 ob 9.30 uri v dvorani Državnega sveta RS.
 
Lokalno pridelana hrana je bolj kakovostna, varna in zdrava ter omogoča ohranjanje domačih delovnih mest. Njena pridelava prispeva k dvigu lokalne samooskrbe, poseljenosti podeželja in ohranjanju krajine. Pridelava in predelava hrane v Sloveniji zaposluje 90.700 ljudi. Javni prehranski obrati predstavljajo pomemben segment potrošnikov. Šole in vrtci porabijo za okoli 140 milijonov evrov hrane letno, bolnišnice za okoli 220 milijonov, če k tem dodamo še druge porabnike, je skupna vrednost okrog 0,5 milijarde evrov letno. Kratke prehranske verige imajo nižji ogljični odtis in manj negativnih vplivov na okolje. Dvig samooskrbe za 1 % bi v Sloveniji ustvaril do 1000 novih delovnih mest.
 
Govorci na posvetu so med drugim odgovorili na naslednja vprašanja:
 
- kakšne so prednosti kratkih pridelovalnih verig med pridelovalci in končnimi potrošniki?
- ali je lokalno pridelana hrana boljše kvalitete od globalne ponudbe?
- kako povečati delež slovenske hrane v javnih prehranskih obratih?
- katere so najpogostejše nepravilnosti pri oskrbi slovenskih javnih prehranskih obratov?
- kako izvajati učinkovit nadzor na poreklom in sledljivostjo prehrane?
- katere priložnosti za zmanjšanje potrate hrane bi veljalo bolje izkoristiti?

9:30 – 10:00 Uvodni nagovori
Mitja Bervar, mag. manag., predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, pozdravni nagovor
Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, uvodni nagovor
10:00 – 11:30 Prvi del posveta
Dr. Igor Šoltes, evropski poslanec Skupine Zelenih/ESZ 
Dr. Jože Podgoršek, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Irena Simčič, Zavod RS za šolstvo: »Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah«
Samo Jereb, Evropsko računsko sodišče: »Boj proti potrati hrane: priložnost, da EU izboljša učinkovitost rabe virov v verigi preskrbe s hrano«
Maja Koković,  Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje: »Uresničevanje kratkih verig pri javnem naročanju«
11:30 – 11:45 Odmor za kavo in prigrizek
11:45 – 13:00 Drugi del posveta
Dr. Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje: »Nacionalni program o prehrani in gibanju za zdravje 2015- 2025«
Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje: »Javnozdravstveni pogled na javna naročila«
Andreja Bizjak, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: »Rezultati nadzora inšpekcije UVHVVR na področju distribucije živil v Republiki Sloveniji 2016«
Emilija Pavlič, upokojena otroška kuharica in strokovnjakinja za zdravo prehrano, avtorica več knjig: »Pri javnem naročanju živil je pomembna tudi zadnja faza, kjer so ključni kuharji in kuharice ter priprava receptov in jedilnikov«
Rok Damijan, Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM): »Mladi bodo morali poprijeti za vile, da bodo lahko vsi poprijeli za vilice.«
13:00 – 13:15 Zaključne misli
Dr. Igor Šoltes, evropski poslanec Skupine Zelenih/ESZ in dr. Jože Podgoršek, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

13:15 – 13:45 Neformalno druženje in pogostitev

Kamera in montaža: Milan in Pia Skledar

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017

Posvet: Od vil do vilic - krajšanje poti do lokalno pridelane hrane 2017