Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet

Četrtek, 25. oktober 2018

Programski odbor Konzorcija biotehniških šol Slovenije za naravovarstvo je 25. oktobra 2018, v dvorani Državnega sveta v Ljubljani, organiziral mednarodni posvet z naslovom: "Povezani v izobraževanju za naravovarstvo".

Uvodoma sta zbrane pozdravila in nagovorila državna svetnika, Branimir Štrukelj, predsednik komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Tone Hrovat, predsednik Konzorcija biotehniških šol. Sledili so še nagovori kmetijske ministrice, dr. Aleksandre Pivec, državne sekretarke na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Martine Vuk, državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, Simona Zajca in državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Eve Štravs Podlogar in Centra za poklicno izobraževanje, Elida Bandelja.

Strokovne prispevke je pripravilo kar enajst avtorjev iz Slovenije in tujine.

Šole, članice Konzorcija biotehniških šol Slovenije, se v okviru vseh svojih izobraževalnih in razvojno raziskovalnih aktivnosti neposredno in posredno vključujejo v sektor varstva narave, tako z vidika smotrne rabe naravnih virov ter ohranjanja narave kot celote in njenih posameznih delov. Posebej so pozorni na vzgojo za kakovostno sobivanje človeka z naravo, znotraj strokovnih panog, ki obvladujejo podeželje in na širši prostor. Neprestano iščejo rešitve, ki bi uspešno povezale cilje zagotavljanja varstva naravnih virov z gospodarskim razvojem naše družbe in širšega okolja.

Na več šolah Konzorcija biotehniških šol Slovenije že desetletje neposredno izvajajo izobraževalne programe za pridobitev naziva naravovarstveni tehnik in inženir naravovarstva.

Cilj konference ni le obeležitev desetletja izobraževanja na področju naravovarstva v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije, temveč tudi odpreti ključna vprašanja o nadaljnjem razvoju naravovarstvenega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ob katerih bomo reševali tako strokovne kot strateške izzive omenjenega področja in splošnega razvoja v Republiki Sloveniji kot tudi v Evropski uniji.

 

Foto in video: Milan Skledar /S-tv

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Branimir Štrukelj, predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Branimir Štrukelj, predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Štefan Merkač, Obnovljivi viri energije glede na naravovarstvo – kako na zeleno vejo? na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Štefan Merkač, Obnovljivi viri energije glede na naravovarstvo – kako na zeleno vejo? na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Elido Bandelj, predsednik CPI, Branimir Štrukelj, predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Tone Hrovat, predsednik Konzorcija biotehniških šolna mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Elido Bandelj, predsednik CPI, Branimir Štrukelj, predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Tone Hrovat, predsednik Konzorcija biotehniških šolna mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Tone Hrovat, predsednik Konzorcija biotehniških šol in dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Tone Hrovat, predsednik Konzorcija biotehniških šol in dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Andreja Ahčin, Moderatorka na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Andreja Ahčin, Moderatorka na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Branimir Štrukelj, predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Branimir Štrukelj, predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Tone Hrovat, predsednik Konzorcija biotehniških šol na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Tone Hrovat, predsednik Konzorcija biotehniških šol na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Martina Vuk, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Martina Vuk, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Marija Markeš, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Marija Markeš, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Simon Zajc, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Simon Zajc, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Eva Štravs Podlogar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Eva Štravs Podlogar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Peter Skoberne, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Peter Skoberne, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dijaki Biotehniških šol na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dijaki Biotehniških šol na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo, razstavni panoji

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo, razstavni panoji

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo, razstavni panoji

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo, razstavni panoji

Dr. Peter Skoberne, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Peter Skoberne, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo, razstavni panoji

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo, razstavni panoji

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Slavko Gaber, Pravna fakulteta v Ljubljani na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Slavko Gaber, Pravna fakulteta v Ljubljani na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Borut Vrščaj, Kmetijski Inštitut Slovenije na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Borut Vrščaj, Kmetijski Inštitut Slovenije na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Heinz Mayer, iosferni park Nockberge, Avstrija na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Heinz Mayer, iosferni park Nockberge, Avstrija na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Štefan Merkač in dr. Marija Markeš, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Štefan Merkač in dr. Marija Markeš, Ministrstvo za okolje in prostor na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Štefan Merkač, Obnovljivi viri energije glede na naravovarstvo – kako na zeleno vejo? na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dr. Štefan Merkač, Obnovljivi viri energije glede na naravovarstvo – kako na zeleno vejo? na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Pia Skledar / S-tv Skledar na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Pia Skledar / S-tv Skledar na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Marjan Maučec na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Marjan Maučec na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Ddr. Ana Vovk Korže, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Ddr. Ana Vovk Korže, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Ddr. Ana Vovk Korže, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Ddr. Ana Vovk Korže, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Boris Grabrijan, direktor Krajinski park, Majda Odar, Triglavski narodni park in Jože Prah, Zavod za gozdove na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Boris Grabrijan, direktor Krajinski park, Majda Odar, Triglavski narodni park in Jože Prah, Zavod za gozdove na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dušan Prašnikar, Planinska zveza Slovenije, Stanislava Dešnik, direktorica Krajinskega parka Goričko, Boris Grabrijan, direktor Krajinski park Kolpa, Majda Odar, Triglavski narodni park in Jože Prah, Zavod za gozdove na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Dušan Prašnikar, Planinska zveza Slovenije, Stanislava Dešnik, direktorica Krajinskega parka Goričko, Boris Grabrijan, direktor Krajinski park Kolpa, Majda Odar, Triglavski narodni park in Jože Prah, Zavod za gozdove na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Vida Hlebec, ravnateljica srednje šole GRM Novo mesto na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Vida Hlebec, ravnateljica srednje šole GRM Novo mesto na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Andreja Kart, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Andreja Kart, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Andreja Kart, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Andreja Kart, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Barbara Miklavčič Velikonja, ravnateljica tehniške šole Nova Gorica na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Barbara Miklavčič Velikonja, ravnateljica tehniške šole Nova Gorica na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Helena Jurše Rogelj, ravnateljica VSŠ GRM Novo mesto na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Helena Jurše Rogelj, ravnateljica VSŠ GRM Novo mesto na mednarodnem posvetu: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Mednarodni posvet: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo