So priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene?

Posvet Državnega sveta o pomenu čebel in drugih opraševalcev

Četrtek, 16. maj 2019

Ljubljana, 11. april 2019

Vlada Republike Slovenije je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije leta 2015 v okviru Združenih narodov sprožila postopke za razglasitev svetovnega dne čebel in predlagala resolucijo, ki izpostavlja pomen čebel in drugih opraševalcev. Združeni narodi so se na slovensko pobudo odzvali in 20. maj razglasili za svetovni dan čebel. Nedvomno je pobuda dobila podporo tudi zato, ker lahko predstavlja enega od dejavnikov za povečano proizvodnjo hrane in boj proti lakoti v svetu. Ob zavedanju pomena čebel in ustvarjanju pogojev za preživetje čebel pa predstavlja uresničevanje pobude tudi priložnost za slovensko gospodarstvo. Spodbujati je potrebno zanimanje za slovensko znanje na področju čebelarstva, ga krepiti in deliti tudi izven meja ter doseči izmenjavo dobrih praks drugod po svetu, aktivnosti pa voditi v smeri večje prepoznavnosti slovenskega čebelarstva v tujini, za večje splošne gospodarske koristi in turistično obiskanost Slovenije. Slovenija je kot pobudnica razglasitve 20. maja za svetovni dan čebel nedvomno dodatno pridobila ugled kot država, ki se zaveda pomena čebel, zato morajo biti aktivnosti, ki bodo poudarile njeno povezanost s tem dnevom, usmerjene tudi v širši mednarodni prostor. Slovensko čebelarstvo sodi v kategorijo uspešnejših in prepoznavnejših dejavnosti naše države. Nadaljnje aktivnosti zahtevajo povezovanje vseh, ki jim je mar za nadaljnji razvoj slovenskega čebelarstva, temeljiti pa morajo na čebelarski dediščini, tradiciji, znanju in dobri organiziranosti. Delovanje v smeri zavedanja, da večina ukrepov, ki jih namenjamo ustvarjanju boljših pogojev za življenje čebel pripomore tudi k izboljšanju človeškega okolja, mora postati stalnica naših aktivnosti. Čebelarski turizem je področje, ki ga je nujno potrebno razvijati in aktivneje vključevati v turistične ponudbe. Čebela mora postati simbol promocije trajnostnega turizma v Sloveniji. Slovenska čebelarska akademija mora postati temelj prenosa čebelarskega znanja iz Slovenije v druge države, kar državo zavezuje, da nameni zadostna sredstva za usposabljanja kadrov in izvedbo prenosa znanj, so si bili enotni udeleženci posveta.

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je ob tem poudaril, da smo Slovenci že večkrat dokazali, da s svojim znanjem in dosežki sodimo v sam svetovni vrh, čebelarstvo in z njim povezane dejavnosti pa so tista prava priložnost, ki jo lahko še močneje izkoristimo na področju gospodarstva in turizma. To že prepoznavajo slovenska podjetja, prav je, da to nadgradimo še kot država. Svetovni dan čebel nam omogoča, da na globalni ravni krojimo in usmerjamo čebelarsko gospodarstvo in njegov trajnostni doprinos. Državni svet RS in Čebelarska zveza Slovenije sta s tokratnim posvetom med različnimi deležniki preverjala, kakšne so globalne prednosti Slovenije na tem področju.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv Produkcija: Strokovna S-tv Skledar

Posvet - So priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene?

Posvet - So priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene?

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Dušan Strnad, državni svetnik in Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije

Dušan Strnad, državni svetnik in Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije

Cvetko Zupančič, državni svetnik

Cvetko Zupančič, državni svetnik

Udeleženci posveta Državnega sveta o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega sveta o pomenu čebel

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, pozdravni nagovor predsednika Državnega sveta

Alojz Kovšca, pozdravni nagovor predsednika Državnega sveta

Alojz Kovšca, pozdravni nagovor predsednika Državnega sveta

Alojz Kovšca, pozdravni nagovor predsednika Državnega sveta

Alojz Kovšca, pozdravni nagovor predsednika Državnega sveta

Alojz Kovšca, pozdravni nagovor predsednika Državnega sveta

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenija

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenija

Boštjan Noč, pozdravni nagovor predsednika Čebelarske zveze Slovenija

Boštjan Noč, pozdravni nagovor predsednika Čebelarske zveze Slovenija

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Boštjan Noč, pozdravni nagovor

Boštjan Noč, pozdravni nagovor

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Alojz Kovšca, predsednik Državnega zbora in ostali udeleženci posveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega zbora in ostali udeleženci posveta

Boštjan Noč, pozdravni nagovor

Boštjan Noč, pozdravni nagovor

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Udeleženci posveta Državnega zbora o pomenu čebel

Dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pozdravni nagovor

Dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pozdravni nagovor

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka

Alenka Pavlovec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Alenka Pavlovec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Aleša Mižigoj, Medex d.o.o.

Aleša Mižigoj, Medex d.o.o.

Aleša Mižigoj, Medex d.o.o.

Aleša Mižigoj, Medex d.o.o.

Aleša Mižigoj, Medex d.o.o.

Aleša Mižigoj, Medex d.o.o.

Nataša Lilek, Čebelarska zveza Slovenije

Nataša Lilek, Čebelarska zveza Slovenije

Nataša Lilek, predavanje o prednosti čebeljih pridelkov lokalnega porekla

Nataša Lilek, predavanje o prednosti čebeljih pridelkov lokalnega porekla

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka

Tomaž Horvat. državni svetnik

Tomaž Horvat. državni svetnik

Dr. Damjana Grobelšek, Slovenska čebelarska Akademija

Dr. Damjana Grobelšek, Slovenska čebelarska Akademija

Vodstvo posveta Državnega sveta o pomenu čebel in ostalih opraševalcev

Vodstvo posveta Državnega sveta o pomenu čebel in ostalih opraševalcev

Maja Lampret, Občina Ivančna Gorica

Maja Lampret, Občina Ivančna Gorica

Renata Martinčič, Direktorat za turizem

Renata Martinčič, Direktorat za turizem

Renata Martinčič, Direktorat za turizem

Renata Martinčič, Direktorat za turizem

Peter Misja, župan občine Podčetrtek in podpredsednik TZS

Peter Misja, župan občine Podčetrtek in podpredsednik TZS

Peter Misja, župan občine Podčetrtek in podpredsednik TZS

Peter Misja, župan občine Podčetrtek in podpredsednik TZS

Tomaž Šauperl - čebelarstvo Šauperl

Tomaž Šauperl - čebelarstvo Šauperl

Peter Kozmus, predsednik Mednarodne čebelarske organizacije

Peter Kozmus, predsednik Mednarodne čebelarske organizacije

Irena Rotar, eko civilna iniciativa Slovenije

Irena Rotar, eko civilna iniciativa Slovenije

Posvet Državnega sveta o pomenu čebel in ostalih opraševalcev

Posvet Državnega sveta o pomenu čebel in ostalih opraševalcev

Navzoči na posvetu Državnega sveta o pomenu čebel in ostalih opraševalcev

Navzoči na posvetu Državnega sveta o pomenu čebel in ostalih opraševalcev