Spoštovanje principa subsidarnosti v EU in Sloveniji, 2018

Ponedeljek, 12. november 2018

Državni svet Republike Slovenije je 12. novembra 2018 organiziral posvet o Spoštovanju principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji.

Izvor načela subsidiarnosti je večplasten, zato pri njegovi interpretaciji včasih prihaja do različnih pogledov. Ne glede na to velja, da načelo subsidiarnosti uveljavlja primarnost odločanja na najnižji možni ravni organiziranih skupin v družbi, ki je še vzdržna. S tem se preprečuje nezadovoljstvo; z demokratičnim odločanjem in koncentracijo oblasti na neprimernih nivojih in s tem možna zloraba oblasti.

Načelo je tesno povezano s koncepti nujnosti, učinkovitosti, sorazmernosti in dobrega vladanja. V zadnjem desetletju je načelo postalo poleg načela sorazmernosti spet bolj izpostavljeno kot način približevanja Evropske unije državljanom. Pri preverjanju, kako spoštovanje načela subsidiarnosti poteka v kompleksnosti življenja Evropske unije, je treba preveriti, če je načelo spoštovano tudi na državni, regionalni, lokalni in še bolj na primarnih ravneh. Posvet je tako osvetlil celovitost načela in njegovo spoštovanje v praksi. "Današnji posvet je namenjen prav refleksiji koncepta subsidiarnosti in vlogi nacionalnih parlamentov pri tem.

Glede na to, da je Državni svet drugi, sicer nepopolni parlamentarni dom in se nekatere pristojnosti Unije lepo pokrivajo s področji v Državnem svetu zastopanih interesnih skupin, se zastavlja tudi vprašanje primernosti Državnega sveta za demokratični nadzor," je med drugim opozoril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in nadaljeval: "Pri tem izpostavljam področje kmetijstva, raziskav in razvoja in seveda še prav posebej področje regionalne politike. Vsa ta področja niso pomembna le zaradi prekrivanja pristojnosti, temveč tudi zaradi finančne pozornosti, ki jim jo namenja Evropska unija. Obenem gre tudi za področja, na katerih ukrepi Unije v vsakdanjem življenju najbolj občutijo državljani članic, na ta način pa bi lahko morda tudi Državni svet v določeni meri pripomogel k prizadevanjem za zmanjševanje demokratičnega deficita," je poudaril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.

 

Tekst, foto in video: Milan Skledar /S-tv

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Mitja Bervar, Milan Ozimič in Anton Kokalj  na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Mitja Bervar, Milan Ozimič in Anton Kokalj na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Bojan Kekc, državni svetnik in Alojz Kovšca, predsednik DS na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Bojan Kekc, državni svetnik in Alojz Kovšca, predsednik DS na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Anton Kokalj in Milan Ozimič na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Anton Kokalj in Milan Ozimič na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Alojz Kovšca, predsednik DS in dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji  na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Alojz Kovšca, predsednik DS in dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Alojz Kovšca, predsednik DS  na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Alojz Kovšca, predsednik DS na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Mitja Bervar  na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Mitja Bervar na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Anton Kokalj, pobudnik posveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Anton Kokalj, pobudnik posveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Anton Kokalj, pobudnik posveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Anton Kokalj, pobudnik posveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Anton Kokalj, pobudnik posveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Anton Kokalj, pobudnik posveta na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v Odboru regij na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v Odboru regij na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v Odboru regij na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v Odboru regij na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v Odboru regij na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v Odboru regij na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Darij Krajčič, predsednik Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Darij Krajčič, predsednik Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Bojan Kekec, predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Bojan Kekec, predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Bojan Kekec, predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Bojan Kekec, predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Posvet: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Blaž Ivanc, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Blaž Ivanc, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Blaž Ivanc, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Dr. Blaž Ivanc, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude na posvetu: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji