Tretji pas na slovenskih avtocestah 2017

Nujnost takojšne izgradnje ali dolgoročni projekt?

Sreda, 15. november 2017

Tretji pas na slovenskih avtocestah - nujnost takojšnje izgradnje ali dolgoročni projekt? To je bil pomenljiv naslov strokovnega posveta v organizaciji Državnega sveta, na katerem so v sredo, 15. novembra 2017 svoje poglede, predloge in predlagane rešitve soočili predstavniki prometne stroke in zainteresirane javnosti.

Že nekaj časa se v javnosti pojavlja ideja o nujnosti izgradnje tretjega voznega pasu na slovenskih avtocestah, še zlasti na primorskem avtocestnem kraku, ki sodi med najbolj obremenjene avtocestne odseke. Državni svet je junija in septembra 2017 podprl dve pobudi Vladi in Ministrstvu za infrastrukturo za čimprejšnjo izvedbo ukrepov za izboljšanje pretočnosti slovenskih avtocest, in sicer v smislu načrtovanja izgradnje tretjega voznega pasu na prometno obremenjenih delih slovenskega avtocestnega omrežja.

Glede na to, da Ministrstvo za infrastrukturo oz. DARS, d. d., do 2030 ne načrtujeta izgradnje tretjega pasu, ampak iščeta druge alternativne rešitve za izboljšanje pretočnosti, je bila razprava v Državnem svetu več kot nujna in upajmo, da bo obrodila sadove...

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?

Tretji pas na slovenskih avtocestah?