V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Ponedeljek, 13. maj 2019

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor sta 12. aprila 2019, pripravila posvet z naslovom: V preteklosti onesnažena območja: kako naprej? Uvodoma sta navzoče pozdravila predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in minister za okolje in prostor, Simon Zajc.

V okvir reševanja okoljskih izzivov in prizadevanj za trajnostni razvoj sodi tudi problematika sanacije v preteklosti onesnaženih območij. Zakon o varstvu okolja v skladu z Direktivo o odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode podrobno ureja odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode, pri čemer pa ta ureditev velja za škodo v okolju, ki je bila povzročena od leta 2007 dalje.

Zakon ureja tudi problematiko degradiranih območij, vendar pa je ureditev za primere sanacije območja, ki je bilo onesnaženo pred letom 2007, pomanjkljiva, predvsem glede ugotavljanja dejanskih vplivov onesnaženih območij na okolje in zdravje ljudi, odreditve sanacije, odgovornosti za povzročeno onesnaženje in sanacijo ter financiranje, zlasti v primerih, ko sta za sanacijo takšnih območij subsidiarno odgovorni država ali lokalna skupnost.

Zaradi tega je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pridobljenih strokovnih podlag, ki so obravnavale urejanje problematike v preteklosti onesnaženih območij v Zvezni republiki Nemčiji, Republiki Avstriji in Republiki Poljski, pripravilo povsem nove rešitve, ki jih je vključilo v osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja. Ta osnutek je bil v javni obravnavi sredi leta 2018, ministrstvo pa bo tudi na podlagi prejetih mnenj in pobud nadaljevalo s pripravo novega osnutka prenovljenega Zakona o varstvu okolja, ki bo vključeval tudi problematiko v preteklosti onesnaženih območij.

Namen posveta je predstaviti rešitve glede sanacije v preteklosti onesnaženih območij, ki jih je ministrstvo pripravilo v okviru osnutka prenovljenega Zakona o varstvu okolja in široka razprava o tej problematiki, s katero želi ministrstvo pridobiti kritičen odziv na že predlagane rešitve, kakor tudi nove ideje in poglede na reševanje problematike v preteklosti onesnaženih območij. Kot izhodišče za razpravo lahko služijo naslednja ključna vprašanja:

1. Kako definirati v preteklosti onesnažena območja?

2. Kdo naj bi bil odgovoren za sanacijo v preteklosti onesnaženih območij?

3. Financiranje sanacije v preteklosti onesnaženih območij?

4. Zakaj je sanacija v preteklosti onesnaženih območij zatajila?

5. Kakšna naj bi bila sistemska ureditev področja sanacije v preteklosti onesnaženih območij v Sloveniji?

6. Katere spremembe so potrebne in kako pridemo do njih?

7. Primeri dobre prakse v državah članicah EU in v Sloveniji. * * *

Video produkcija: Strokovna S-tv Skledar

Posvet Državnega sveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Posvet Državnega sveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Predsednik DS in gostje na posvetu - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Predsednik DS in gostje na posvetu - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Alojz Kovšca, Bojan Režun in gostje

Alojz Kovšca, Bojan Režun in gostje

Udeleženci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Udeleženci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta

Udeleženci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Udeleženci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Govor Alojza Kovšce

Govor Alojza Kovšce

Govor Alojza Kovšce

Govor Alojza Kovšce

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor

Mag. Tanja Bolte - generalna direktorica direkotrata za okolje

Mag. Tanja Bolte - generalna direktorica direkotrata za okolje

Mag. Tanja Bolte - generalna direktorica direkotrata za okolje

Mag. Tanja Bolte - generalna direktorica direkotrata za okolje

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Posvet - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Posvet - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Poslušalci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Poslušalci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Posvet Državnega sveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Posvet Državnega sveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Dušan Pichler - direktorat za okolje

Dušan Pichler - direktorat za okolje

Dušan Pichler - direktorat za okolje

Dušan Pichler - direktorat za okolje

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor

Janja Leban - GZS

Janja Leban - GZS

Janja Leban - GZS

Janja Leban - GZS

Alojz Kovšca - predsednik državnega zbora

Alojz Kovšca - predsednik državnega zbora

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Jure Tičar - ZRC SAZU

Jure Tičar - ZRC SAZU

Prof. dr. Helena Grčman - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Helena Grčman - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Helena Grčman - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Helena Grčman - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani