Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Četrtek, 2. marec 2017

Državni svet je 2. marca 2017 pripravil posvet z naslovom Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra. Vlada Republike Slovenije je pred kratkim v zakonodajni postopek vložila Predlog zakona o vajeništvu. V procesu priprave predloga zakona je bila izvedena široka strokovna razprava o tem, na kakšen način doseči tesnejšo povezavo med izobraževalnim sistemom in sistemom dela, s proučitvijo uvajanja različnih oblik učenja z delom, tudi z uvajanjem vajeniškega sistema. Glede na uveljavljene prakse gospodarsko in šolsko razvitih držav, si je tudi v našem primeru težko predstavljati organizacijo kakovostnega poklicnega izobraževanja brez aktivne soudeležbe delodajalcev, njihovih združenj in zbornic, ki bodo na posvetu predstavili svoj pogled na ključna vprašanja uvajanja novega sistema. Udeležence so uvodoma nagovorili predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar.

P r o g r a m

Pozdravni nagovori:

Mitja Bervar, mag. manag., predsednik Državnega sveta
- dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj intehnologijo

10.15 – 12.00 Predstavitve
- dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport
- dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport
- mag. Jurij Snoj, v.d. generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti
- Benjamin Wakounig, predsednik Slovenske gospodarske zveze, Koroška, Avstrija
- Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
- Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Marjanca Simsič, vodja Sektorja za neživila, Trgovinska zbornica Slovenije
- Andreja Sever, Gospodarska zbornica Slovenije
- Srečko Koklič, vodja projekta GTZ Slovenija, Turistično-gostinska zbornica Slovenije

- Razprava

Posvet so vodili Alojz Kovšca, podpredsednik, in Stojan Binder, član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ter dr. Zoran Božič, predsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport. 


Video produkcija: Strokovna televizija S-TV Skledar

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017

Vajeništvo - pot do kakovostnega kadra, 2017