Vloga odvetništva v RS 2017

Sreda, 21. junij 2017

Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji

V sredo, 21. junija 2017 je bil v dvorani Državnega sveta v Ljubljani strokovni posvet: Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji.
Namen posveta je izpostaviti pomen samostojnosti in neodvisnosti ter vlogo odvetništva v pravosodju in družbi. Kritično so razpravljali o položaju slovenskega odvetništva, kot tudi o o odnosu odvetništva z drugimi akterji pravosodja in o pomembnosti
medsebojnega sodelovanja, ki je nujno potrebno za delovanje učinkovitega pravosodja.
Pozornost so namenili še vlogi odvetništva pri delu zakonodajne, sodne in izvršilne veje oblasti in pri zagotavljanju družbene vloge odvetništva.

Program posveta:

10.00 Pozdravni nagovori:
Mitja Bervar, mag. manag., predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
Tina Brecelj, državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje
mag. Roman Završek, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
10.15 Videnje Ministrstva za pravosodje na vlogo odvetništva kot delu pravosodja danes
in v prihodnje
Tina Brecelj, državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje
Razprava
10.35 Položaj slovenskega odvetništva
mag. Roman Završek, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
Razprava
10.55 Ustavna vloga odvetništva in vloga odvetnika pred Ustavnim sodiščem
dr. Jadranka Sovdat, predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Razprava
11.15 Presoja kakovosti odvetništva v sodnih postopkih
mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
Razprava
11.35 Odvetništvo v razmerju do Državnega pravobranilstva zlasti v luči organizacijskih
sprememb državnega pravobranilstva
mag. Jurij Groznik, generalni državni pravobranilec
Razprava
11.55 Odmor
12.10 Družbena vloga odvetništva z vidika medijev
Uroš Slak, novinar
Razprava
12.30 Vloga odvetništva z vidika varstva človekovih pravic
Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
Razprava
12.50 Zaključek posveta

Kamera: Milan Skledar
Montaža: Pia Skledar
Videoprodukcija: S-TV Skledar

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS

Vloga odvetništva v RS