Znakovni jezik za vse, posvet, maj 2019

Posvet pod okriljem Državnega sveta in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije

Četrtek, 30. maj 2019

Državni svet RS in Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije sta v četrtek, 23. maja 2019, v dvorani Državnega sveta, organizirala posvet "Znakovni jezik za vse".

Zbrane so uvodoma nagovorili: predsednik Državnega zbora, mag. Dejan Židan, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Mladen Veršič.

Sledile so strokovne razprave o umestitvi slovenskega znakovnega jezika v Ustavo, o njegovem razvoju in o mednarodni primerjavi v Evropski uniji, kot tudi o pomenu 40-letnega razvoja slovenskega znakovnega jezika, kot tudi o slovarju znakovnega jezika in etimološkem slovarju in o učinkih znakovnega jezika.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Znakovni jezik za vse, posvet, maj 2019

Znakovni jezik za vse, posvet, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, posvet, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, posvet, maj 2019

Matjaž Jurhart, sekretar GNS

Matjaž Jurhart, sekretar GNS

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Posvet ''Znakovni jezik za vse'', maj 2019

Posvet ''Znakovni jezik za vse'', maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Mladen Veršič, predsednik GNS

Mladen Veršič, predsednik GNS

Mladen Veršič, predsednik GNS

Mladen Veršič, predsednik GNS

Matjaž Jurhart, sekretar GNS

Matjaž Jurhart, sekretar GNS

Matjaž Jurhart, sekretar GNS

Matjaž Jurhart, sekretar GNS

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Udeleženci posveta Znakovni jezik za vse, maj 2019

Mag. Cveto Uršič, nekdanji član Odbora OZN za pravice invalidov

Mag. Cveto Uršič, nekdanji član Odbora OZN za pravice invalidov

Dr. Jurij Toplak, pravna fakulteta v Mariboru

Dr. Jurij Toplak, pravna fakulteta v Mariboru

Dr. Jurij Toplak, pravna fakulteta v Mariboru

Dr. Jurij Toplak, pravna fakulteta v Mariboru

Dr. Jurij Toplak, pravna fakulteta v Mariboru

Dr. Jurij Toplak, pravna fakulteta v Mariboru

Jani Möderndorfer, poslanec DZ in tolmač slovenskega znakovnega jezika

Jani Möderndorfer, poslanec DZ in tolmač slovenskega znakovnega jezika

Jani Möderndorfer, poslanec DZ in tolmač slovenskega znakovnega jezika

Jani Möderndorfer, poslanec DZ in tolmač slovenskega znakovnega jezika

Dr. Simona Bergoč, ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik

Dr. Simona Bergoč, ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik

Dr. Simona Bergoč, ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik

Dr. Simona Bergoč, ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik

Dr. Simona Bergoč, ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik

Dr. Simona Bergoč, ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik

Dr. Marjetka Kulovec

Dr. Marjetka Kulovec

Dr. Marjetka Kulovec

Dr. Marjetka Kulovec

Dr. Marjetka Kulovec

Dr. Marjetka Kulovec

Dr. Marjetka Kulovec

Dr. Marjetka Kulovec

Dr. Marjetka Kulovec

Dr. Marjetka Kulovec

Dr. Matic Pavlič, projekt Pri-ročna slovnica slovenskega znakovnega jezika

Dr. Matic Pavlič, projekt Pri-ročna slovnica slovenskega znakovnega jezika

Aleksandra Rijavec Škerl. ZDGNS

Aleksandra Rijavec Škerl. ZDGNS

dr. Nataša Gliha Komac, ZRC SAZU Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

dr. Nataša Gliha Komac, ZRC SAZU Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

dr. Nataša Gliha Komac, ZRC SAZU Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

dr. Nataša Gliha Komac, ZRC SAZU Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

dr. Nataša Gliha Komac, ZRC SAZU Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

dr. Nataša Gliha Komac, ZRC SAZU Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Jasmina Bauman, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

Jasmina Bauman, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

Jasmina Bauman, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

Jasmina Bauman, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

Daša Peperko, Inštitut za SZJ Raziskovalna skupina za slovnico slovenskega znakovnega jezika

Daša Peperko, Inštitut za SZJ Raziskovalna skupina za slovnico slovenskega znakovnega jezika

Daša Peperko, Inštitut za SZJ Raziskovalna skupina za slovnico slovenskega znakovnega jezika

Daša Peperko, Inštitut za SZJ Raziskovalna skupina za slovnico slovenskega znakovnega jezika

Daša Peperko, Inštitut za SZJ Raziskovalna skupina za slovnico slovenskega znakovnega jezika

Daša Peperko, Inštitut za SZJ Raziskovalna skupina za slovnico slovenskega znakovnega jezika

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

Milan Kotnik

Milan Kotnik

Mira Ambruš

Mira Ambruš

Mira Ambruš

Mira Ambruš

Mira Ambruš

Mira Ambruš

Mira Ambruš

Mira Ambruš

Govorci na posvetu Znakovni jezik za vse

Govorci na posvetu Znakovni jezik za vse

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta