Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Ponedeljek, 19. junij 2017

Državni svet, Svet za znanost in tehnologijo ter Svet za visoko šolstvo so v ponedeljek, 19. junija 2017 v dvorani Državnega sveta v Ljubljani pripravili strokovni posvet z naslovom: 
Znanost in tehnologija v Sloveniji – danes in jutri?

Posvet je bil namenjen soočenju z izredno kritično situacijo na področju znanosti in raziskovanja v Sloveniji, ki bo kmalu dosegla svoj katastrofalni padec, če se trendi čim prej drastično ne obrnejo
v smer povečanega vlaganja v raziskovalno dejavnost in uredijo razmere v znanosti.
Na posvetu so želeli predstaviti konkretne predloge, kako se rešiti iz krize, ki negativno vpliva na prenos znanj v sodobne tehnologije in storitve oziroma na inovacijsko dejavnost. Zmanjševanje
financiranja in zastarelo organiziranje znanstveno-raziskovalne dejavnosti in posledično tudi visokega šolstva ovira možnosti za razvoj inovativne družbe blagostanja, ki temelji na lastnih
sposobnostih in kapacitetah. Prakse vseh razvitih držav kažejo, da edino vlaganje v to dragoceno družbeno vrednoto zanesljivo prinaša visoko dodano vrednost, konkurenčnost in trajnostni razvoj.
Vlaganja v temeljno znanost se dokazano v nekaj letih povrnejo v sedemkratni vrednosti. Brez teh atributov v turbulentni evropski oziroma globalni ekonomiji ne moremo preživeti kot gospodarsko
samostojna družba.
Leta 2011 sta bila sprejeta Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011–2020 in Nacionalni program visokega šolstva 2011–2020, ki se ne izvajata v predvidenih časovnih okvirih.
V letih varčevanja je bila znanosti odrezana najbolj tanka rezina kruha! Iz predloga proračuna za leto 2017/2018 je razvidno, da se bo financiranje osrednje Agencije za raziskave in razvoj
(ARRS) zmanjšalo od 25 do 30 % v primerjavi z letom 2011, kar pomeni izenačitev z višino vlaganj leta 2007. Zmanjševanje finančnih sredstev za področje znanosti nikakor ne bo prispevalo k državnemu proračunu oziroma ustavnemu zlatemu pravilu, pač pa bodo inovacije v gospodarstvu manj konkurenčne in se odplačevanje dolga s tem prenaša že na tretjo generacijo
zanamcev. Vsaka (evropska) država mora sama financirati svoje temeljne raziskave in se ne zanaša na skupne sklade, ki so le dodatek - češnja na torti! V interesu naše države je, da intelektualni potencial državljanov izkoristi in okrepi. Vložena sredstva v temeljno znanost v javnih raziskovalnih organizacijah - univerzah in samostojnih inštitutih - torej temeljne in aplikativne raziskave se tudi pri nas praviloma zrcalijo v razvoju in uporabi novih tehnologij in inovacijah visoke dodane vrednosti. Država in njeni državljani moramo (po)ostati neodvisni od tujega kapitala in multinacionalk oziroma zmanjšati našo ekonomsko odvisnost od globalnega trga.
Sposobnosti in realne možnosti za povečanje konkurenčnosti lastnega poslovnega sektorja nam to še vedno omogočajo.

P r o g r a m
10.00 Uvodni nagovori
Mitja Bervar, mag. manag., predsednik Državnega sveta
dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora
dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
Alenka Smerkolj, ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo
10.30–12.00 Predstavitve
dr. Tamara Lah Turnšek, predsednica Sveta RS za znanost in tehnologijo
dr. Lučka Lorber, predsednica Sveta RS za visoko šolstvo
dr. Rado Bohinc, predsednik Upravnega odbora Agencije za raziskovalno dejavnost RS
dr. Otmar Zorn, predsedstvo Gospodarske zbornice Slovenije in član Sveta RS za znanost in
tehnologijo
dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa
dr. Jadran Lenarčič, podpredsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije
dr. Danilo Zavrtanik, podpredsednik Rektorske konference
dr. Jernej Pikalo, Univerza v Ljubljani
Lenart Kučič, predstavnik medijev za znanost
12.00–13.00 Razprava

Kamera: Milan Skledar
Montaža: Pia Skledar
Video produkcija: strokovna televizija S-TV Skledar

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?

Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri?