dr. Alenka Kajzer: Strategija dolgožive družbe, 2018

posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

Četrtek, 24. maj 2018

V Državnem svetu je bil 24. maja 2018 posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda, v okviru katerega je dr. Alenka Kajzer opisala Strategijo dolgožive družbe in s svojega zornega kota govorila o soočenju z demografskimi izzivi.

 

Video produkcija: S-tv Skledar

Kamera in fotografije: Milan Skledar

Montaža: Pia Skledar

Dr. Alenka Kajzer, posvet:  Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

Dr. Alenka Kajzer, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

Dr. Alenka Kajzer, posvet:  Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

Dr. Alenka Kajzer, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

posvet:  Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda