dr. Matjaž Gams, Demografski tgrendi v svetu in Sloveniji

Posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

Četrtek, 24. maj 2018

Državni svetnik, dr. Matjaž Gams iz Inštituta Jožef Stefan v Ljubljani je na posvetu: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda, ki je bil 24. maja 2018 v Državnem svetu, govoril o demografskih trendih v svetu in Sloveniji.

 

Videoprodukcija: S-tv Skledar

dr. Matjaž Gams, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

dr. Matjaž Gams, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

dr. Matjaž Gams, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

dr. Matjaž Gams, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

dr. Matjaž Gams, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

dr. Matjaž Gams, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

dr. Matjaž Gams, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

dr. Matjaž Gams, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

dr. Matjaž Gams, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda

dr. Matjaž Gams, posvet: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda