2. redna seja DS

VI. mandat

Četrtek, 21. december 2017

Državni svet Republike Slovenije je v četrtek, 21. 12. 2017 na začetku 2. redne seje izvedel volitve podpredsednika Državnega sveta, ki ga na konstitutivni seji, kot tudi na tej seji niso uspeli izvoliti.

V nadaljevanju so med drugim obravnavali Predlog odložilnega veta na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Državni svetnice in svetniki predloga niso podprli.

Na dnevnem redu sta bila tudi Predlog sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije in Sestava komisij Državnega sveta Republike Slovenije. Obravnavali so imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije. To je postal državni svetnik mag. Peter Požun. Državni svet je za kontaktno osebo Državnega sveta Republike Slovenije za sodelovanje z OECD imenoval državnega svetnika Miroslava Ribiča. Za predstavnika Državnega sveta v delovni skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi so imenovali državnega svetnika Branka Tomažiča Državni svet se je seznanil z Obvestilom o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja v treh primerih. Franc Kangler se na imuniteto sicer ni skliceval, je pa Državni svet ob tem sprejel tri sklepe.

Glede prvega primera je sprejel sklep, da se članu Državnega sveta Francu Kanglerju v zvezi z Obvestilom o začetku kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta (Opr. št. I KPR 10885/2013 dne13. 12. 2017), ki ga je Državnemu svetu poslalo Okrožno sodišče v Mariboru, ne prizna imunitete in se postopek lahko nadaljuje. V zvezi z drugima dvema postopkoma je sprejel sklep, da Državni svet v zvezi z Obvestilom o začetku kazenskih postopkov zoper člana Državnega sveta Franca Kanglerja, ki ga je Državnemu svetu poslalo Okrajno sodišče v Mariboru, o priznanju imunitete ne more odločati, ker sta se začela že pred potrditvijo mandata Franca Kanglerja in ker za takšno odločitev nima niti zakonske niti poslovniške podlage.

Državni svet je ob koncu potrdil še sedežni red državnih svetnic in svetnikov ter sprejel Terminski program dela Državnega sveta do konca aprila 2018.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

2. redna seja DS

2. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Dr. Dušan Štrus, sekretar DS, 2. redna seja DS

Dr. Dušan Štrus, sekretar DS, 2. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 2. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 2. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 2. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 2. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 2. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 2. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 2. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 2. redna seja DS

Tilen Božič, državni sekretar na MF, 2. redna seja DS

Tilen Božič, državni sekretar na MF, 2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik, 2. redna seja DS

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik, 2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, 2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

Tilen Božič, državni sekretar na MF, 2. redna seja DS

Tilen Božič, državni sekretar na MF, 2. redna seja DS

Tilen Božič, državni sekretar na MF, 2. redna seja DS

Tilen Božič, državni sekretar na MF, 2. redna seja DS

Bojan Kontič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Bojan Kontič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Samer Khallil, državni svetnik, 2. redna seja DS

Samer Khallil, državni svetnik, 2. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 2. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 2. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 2. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 2. redna seja DS

Boris Šuštaršič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Boris Šuštaršič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Branko Tomažič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Branko Tomažič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Igor Antauer, državni svetnik, 2. redna seja DS

Igor Antauer, državni svetnik, 2. redna seja DS

Tone Hrovat, državni svetnik, 2. redna seja DS

Tone Hrovat, državni svetnik, 2. redna seja DS

Srečko Ocvirk, državni svetnik, 2. redna seja DS

Srečko Ocvirk, državni svetnik, 2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik, 2. redna seja DS

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik, 2. redna seja DS

Milan Ozimič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Milan Ozimič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Mag. Marija Lah, 2. redna seja DS

Mag. Marija Lah, 2. redna seja DS

Mag. Marija Lah, 2. redna seja DS

Mag. Marija Lah, 2. redna seja DS

Branko Tomažič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Branko Tomažič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, 2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS

Ladislav Rožič, državni svetnik, 2. redna seja DS

Ladislav Rožič, državni svetnik, 2. redna seja DS

2. redna seja DS

2. redna seja DS