4. redna seja DS, 7. 2. 2018

VI. mandat

Sreda, 7. februar 2018

Na 4. redni seji Državnega sveta, 7. februarja 2018, je bolgarski veleposlanik predstavil prednostne naloge predsedovanja Republike Bolgarije Svetu Evropske unije, v času od 1. 1. do 30. 6. 2018. Na seji so obravnavali in podprli predloge zakonov o spodbujanju investicij, o lokalni samoupravi, o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, o javnem naročanju in zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V razpravi k Predlogu zakona o spodbujanju investicij je bilo izpostavljenih več vprašanj, med drugim glede mehanizma skrbništva nad pogodbami in njegovim učinkovitim nadzorom nad izpolnjevanjem pogojev, pod katerimi se podeljujejo spodbude. Državni svetniki so izpostavili problem pomanjkanja ustrezno kvalificiranih poklicnih delavcev oziroma programov prešolanja in prekvalifikacij kadrov, saj se tudi s pomočjo tujega kapitala odpirajo možnosti novih delovnih mest in zaposlovanja prebivalstva.

Državni svet podpira krepitev vloge ožjih delov občin z odpravo omejitev področij, na katerih lahko občina s statutom določi naloge, ki jih izvajajo ožji deli občin. Po Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi bodo občine avtonomno odločale o naboru nalog, ki jih bodo lahko opravljali ožji deli, ki imajo izvoljene svete. S tem zakon sledi osnovnemu razumevanju vloge in pomena lokalne samouprave. Ožji deli občin so namreč najbližje prebivalce

Pri zakonskem predlogu o spremembah Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij Državni svet ugotavlja, da predlog sledi uskladitvi z razsodbo arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško ter drugega odstavka 139. člena Ustave, ki določa, da območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.

Ob obravnavi novele Zakona o javnem naročanju je Državni svet podprl dodatna prizadevanja, da bodo državni organi v postopkih javnega naročanja in v času izvajanja pogodb izbranih izvajalcev in podizvajalcev lahko preverjali, ali izbrani izvajalci storitev izpolnjujejo vse delovnopravne, socialne in okoljske predpise. Državni svet je že ob sprejemanju prejšnjega zakona v letu 2016 opozoril, da je pri izboru javnega naročila preveč poudarjeno merilo najnižje cene in da bi bilo nujno uvesti več varnostnih ukrepov za preprečevanje izigravanja zakonodaje.

Državni svet je Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti podprl, saj so se strinjali, da morajo tako država kot samoupravne lokalne skupnosti s svojim stvarnim premoženjem ravnati skrbno in gospodarno in pri tem uresničevati zakonsko predpisane zadolžitve, zato je vsaka posodobitev zakonodaje na tem področju dobrodošla.

Kamera in fotografije: Milan Skledar/S-tv

4. redna seja Državnega sveta, 7. 2. 2018

4. redna seja Državnega sveta, 7. 2. 2018

4. redna seja Državnega sveta, 7. 2. 2018

4. redna seja Državnega sveta, 7. 2. 2018

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik in predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik in predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca

Dimitar Ivanov Abadjiev, veleposlanik Republike Bolgarije v Sloveniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, veleposlanik Republike Bolgarije v Sloveniji

Alojz Kovšca, dr. Dušan Štrus in Ariana Debeljak na 4. seji Državnega sveta, 7. 2. 2018

Alojz Kovšca, dr. Dušan Štrus in Ariana Debeljak na 4. seji Državnega sveta, 7. 2. 2018

4. redna seja Državnega sveta, 7. 2. 2018

4. redna seja Državnega sveta, 7. 2. 2018

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Dimitar Ivanov Abadjiev, bolgarski veleposlanik predstavlja polletno predsedovanje Bolgarije Evropski uniji

Bojan Kekec, državni svetnik

Bojan Kekec, državni svetnik

Boris Šuštaršič, državni svetnik

Boris Šuštaršič, državni svetnik

Samer Khalil, Bojan Kontič in v ozadju Marjan Maučec

Samer Khalil, Bojan Kontič in v ozadju Marjan Maučec

Branimir Štrukelj in mag. Ladislav Rožič, državna svetnika

Branimir Štrukelj in mag. Ladislav Rožič, državna svetnika

Mag. Marija Lah, državna svetnica

Mag. Marija Lah, državna svetnica

Marko Zidanšek in Bogomir Vnučec na 4. seji Državnega sveta 2018

Marko Zidanšek in Bogomir Vnučec na 4. seji Državnega sveta 2018

Dušan Strnad, državni svetnik

Dušan Strnad, državni svetnik

Bojana Potočan, državna svetnica

Bojana Potočan, državna svetnica

Dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica in mag. Peter Požun, državni svetnik

Dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica in mag. Peter Požun, državni svetnik

Igor Antauer in Mitja Gorenšček, državna svetnika

Igor Antauer in Mitja Gorenšček, državna svetnika

Državni svetniki na 4. seji Državnega sveta, 7. 2. 2018

Državni svetniki na 4. seji Državnega sveta, 7. 2. 2018

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta  in dr. Dušan Štrus, sekretar DS (od leve proti desni)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta in dr. Dušan Štrus, sekretar DS (od leve proti desni)

Tone Hrovat, državni svetnik

Tone Hrovat, državni svetnik

Dušan Strnad, državni svetnik

Dušan Strnad, državni svetnik

Davorin Terčon in mag. Igor Velov, državna svetnika

Davorin Terčon in mag. Igor Velov, državna svetnika

Lidija Jerkič, državna svetnica in predsednica ZSSS

Lidija Jerkič, državna svetnica in predsednica ZSSS

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Mag. Ladislav Rožič,  državni svetnik

Mag. Ladislav Rožič, državni svetnik

Franc Kangler, državni svetnik

Franc Kangler, državni svetnik

Rajko Fajt, državni svetnik

Rajko Fajt, državni svetnik