5. redna seja Državnega sveta, 14. 03. 2018

Državni svet

Sreda, 14. marec 2018

Državni svet RS je v sredo, 14. marca 2018 na 5. redni seji najprej opravil volitve podpredsednika Državnega sveta, vendar mu ga tudi v tretje ni uspelo izvoliti. Nato so obravnavali Predlog resolucije energetskega koncepta Slovenije, Predlog resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu, Predlog zakona o nevladnih organizacijah in sprejel Terminski program dela Državnega sveta od maja do decembra 2018.

Državne svetnice in državni svetniki so podprli številne pobude, in sicer pobudo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Interesne skupine lokalnih interesov glede sredstev za opravljanje plačanega pripravništva in Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede saditve medovitih rastlin na javnih površinah. Podprli so pobude državnih svetnikov mag. Marka Zidanška glede porabe sredstev iz naslova prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, Igorja Antauerja glede izdaje potrdil A1 o čezmejnem izvajanju storitev, Branka Tomažiča glede označevanja kruha in Borisa Šuštaršiča glede pravne ureditve statusa invalidov – funkcionarjev ter vprašanji državnih svetnikov Franca Goloba v zvezi z reševanjem vlog za podukrep M19.2 v okviru Programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020 in Franca Goloba glede sofinanciranja umetniških programov.

 

Kamera in fotografije: Milan Skledar

Montaža: Pia in Milan Skledar

Video produkcija: Strokovna televizija S-tv Skledar

5. redna seja DS

5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 5. redna seja DS

Marjan Maučec, državni svetnik, 5. redna seja DS

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik, 5. redna seja DS

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik, 5. redna seja DS

5. redna seja DS

5. redna seja DS

5. redna seja DS

5. redna seja DS

Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

5. redna seja DS

5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS in dr. Dušan Štrus, sekretar DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS in dr. Dušan Štrus, sekretar DS, 5. redna seja DS

Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

Mag. Peter Požun, državni svetnik, Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

Mag. Peter Požun, državni svetnik, Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

Cvetko Zupančič, državni svetnik, Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 5. redna seja DS

5. redna seja DS

5. redna seja DS

5. redna seja D

5. redna seja D

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik, 5. redna seja DS

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Boris Šušteršič, državni svetnik DS, 5. redna seja DS

Boris Šušteršič, državni svetnik DS, 5. redna seja DS

5. redna seja DS

5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 5. redna seja DS