51. redna seja DS 2017

Sreda, 17. maj 2017

Državni svet Republike Slovenije je v sredo, 17. maja 2017 na 51. redni seji med drugim obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki ga ni podprl. Prav tako ni podprl Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona.  Na seji so razpravljali še o Predlogu zakona o probaciji. Pristojna komisija Državnega sveta je predlog podprla, državni svetnice in svetniki na seji pa ga niso, kar pomeni, da Državni svet nima mnenja. Državni svet se je seznanil tudi z več poročili in sicer: s Skupnim poročilom o delu državnih tožilstev za leto 2016,  z Letnim poročilom o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva za leto 2016,  z Letnim poročilom o poslovanju Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS (Posebni oddelek) za leto 2016, in Rednim letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 201.

Video produkcija: S-TV Skledar
Kamera: Milan Skledar
Montaža: Pia Skledar

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS

51. redna seja DS