52. redna seja DS 2017

Sreda, 14. junij 2017

Državni svet Republike Slovenije je v sredo, 14. junija  2017 na 52. redni seji  razpravljal o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in o predlogu zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Oba zakonska predloga so državne svetnice in državni svetniki podprli.
Na seji so obravnavali tudi Priporočilo v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku in ob tem sprejeli dva sklepa:
1.Vlada naj v državnem proračunu za leto 2017 in v Načrtu razvojnih programov za naslednja leta zagotovi ustrezna denarna sredstva za izvajanje 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku.
2.Vlada naj v skladu z Načrtom upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 zagotovi sodelovanje vseh vpletenih resornih ministrstev pri izvajanju 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku.

Državni svet se je seznanil še s tremi letnimi poročili in sicer:
- z Letnim poročilom Banke Slovenije za leto 2016 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2016 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančnim načrtom Banke Slovenije za leto 2017,
- z Letnim poročilom Komisije za preprečevanje korupcije za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 in oceno stanja in
- z Letnim poročilom o delu policije za 2016. 

Ob koncu seje so obravnavali in potrdili še zaključke posveta Prenova kulturno-političnega modela. 

Kamera: Milan Skledar
Montaža: Pia in Milan Skledar

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS

52. redna seja DS