Izjave po 47. redni seji

Mag. Peter Požun, Janko Požežnik, Jernej Veberič

Sreda, 18. januar 2017

Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 46. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

3.    Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2D) – nujni postopek, EPA 1703- VII 

4.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2B) - druga obravnava, EPA 1566- VII 

5.    Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) – druga obravnava, EPA 1651- VII

6.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J) - druga obravnava, EPA 1680-VII

7.    Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2015, EPA 1672-VII

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS

47. redna seja DS