13. redna seja 2018 - nadaljevanje

Državni svet je v nadaljevanju 13. seje Državnega sveta, 19. decembra 2018, obravnaval še Predlog mnenja k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) - nujni postopek in ga podprl.

Prav tako so na seji obravnavali predlog mnenja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) -ki je bil v obravnavi po nujnemi postopku in ga podprli.

Na seji so sprejeli in potrdili še predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2019 za sklice rednih sej.

 

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Montaža: Pia Skledar

Mag. Bojan Kumer, Ministrstvo za infrastrukturo na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje  <br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Bojan Kumer, Ministrstvo za infrastrukturo na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje <br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje <br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)

13. redna seja 2018 - nadaljevanje<br>(Avtor: Milan Skledar)

13. redna seja 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje <br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Bojan Kumer, Ministrstvo za infrastrukturo na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje  <br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Bojan Kumer, Ministrstvo za infrastrukturo na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Bojan Kumer, Ministrstvo za infrastrukturo na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje  <br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Bojan Kumer, Ministrstvo za infrastrukturo na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)

13. redna seja 2018 - nadaljevanje<br>(Avtor: Milan Skledar)

13. redna seja 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje <br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta na 13. redni seji 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)

13. redna seja 2018 - nadaljevanje<br>(Avtor: Milan Skledar)

13. redna seja 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)

13. redna seja 2018 - nadaljevanje<br>(Avtor: Milan Skledar)

13. redna seja 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)

13. redna seja 2018 - nadaljevanje<br>(Avtor: Milan Skledar)

13. redna seja 2018 - nadaljevanje
(Avtor: Milan Skledar)