• Kontakt

15. redna seja Državnega sveta 2019

Odločen "ne" Predlogu rebalansa proračuna

Ljubljana, 27. februar 2019 – Državni svetniki so na svoji 15. redni seji obravnavali devet točk, med katerimi sta najpomembnejši predstavitev mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in predstavitev mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, ki ju Državni svet ne podpira. Državni svet je ugotovil, da se s Predlogom rebalansa proračuna ne uresničujejo obljube, ki so jih najvišji predstavniki Vlade večkrat posredovali javnosti in iz katerih je bilo mogoče nedvoumno zaključiti, da bo razbremenitev deležno tudi gospodarstvo.

Državni svetniki so opozorili, da se s predloženim rebalansom proračuna kaže nadaljevanje konceptualnega pristopa razvoja Slovenije v smeri nadaljnje koncentracije in centralizacije, z velikim vplivom na nesorazmerno razdeljevanje javnih sredstev na relaciji mesto-periferija. Če se izhaja iz predpostavke, da je gospodarsko rast v veliki meri zagotavljala predelovalna industrija z izvozom, pa so okolja, ki temeljijo na predelovalnih dejavnostih nesorazmerno veliko prispevajo k gospodarski rasti, izvozu in dodani vrednosti, relativno malo pa so udeležena pri potrošnji sredstev iz javnih blagajn. Ta nesorazmerja se s predlogom rebalansa samo še poglabljajo. Ob tem so poudarili, da tudi sveži paket vladne davčne reforme ne govori v prid vzdržnosti javnih financ v prihajajočih letih.

 

Produkcija: S-tv Skledar Kamera in foto: Milan Skledar

15. redna seja Državnega sveta, 27. 2. 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

15. redna seja Državnega sveta, 27. 2. 2019
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Igor Velov, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Igor Velov, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Igor Velov, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Igor Velov, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)