• Kontakt

Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Predstavitev Resolucije "Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021" in sprememb zemljiške politike

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta 28. maja 2019, v dvorani Državnega sveta pripravila predstavitev Resolucije "Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021" in sprememb zemljiške politike.

Z resolucijo je začrtana razvojna usmeritev slovenske pridelave in predelave hrane ter povezanega podeželskega prostora, kot strateški dokument pa predstavlja podlago za prihodnjo pripravo nacionalnih ukrepov in za izvajanje Skupne kmetijske politike po 2020.

Vizija razvoja poudarja pomen konkurenčne pridelave in predelave hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, z modernizacijo in podjetniškim pristopom pa se zagotavlja kakovostnejše življenje,dvig gospodarske aktivnosti na podeželju in krepitev prenosa znanja. Sestavni del resolucije predstavljajo zakonske spremembe kmetijske zemljiške politike.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Posvet v Državnem svetu: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Anton Medved, SKS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Anton Medved, SKS
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Cveto Zupančič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Cveto Zupančič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano<br>(Avtor: Milan Skledar)

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
(Avtor: Milan Skledar)

Poslušalci posveta Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021<br>(Avtor: Milan Skledar)

Poslušalci posveta Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
(Avtor: Milan Skledar)

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano<br>(Avtor: Milan Skledar)

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Avtor: Milan Skledar)

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano<br>(Avtor: Milan Skledar)

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
(Avtor: Milan Skledar)

Branko Ravnik, direktor KGZS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branko Ravnik, direktor KGZS
(Avtor: Milan Skledar)

Branko Ravnik, direktor KGZS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branko Ravnik, direktor KGZS
(Avtor: Milan Skledar)

Rajko Štefanič<br>(Avtor: Milan Skledar)

Rajko Štefanič
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
(Avtor: Milan Skledar)

Rajko Štefanič<br>(Avtor: Milan Skledar)

Rajko Štefanič
(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Podmiljšak, predstavnik ZZS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Podmiljšak, predstavnik ZZS
(Avtor: Milan Skledar)

Danilo Meolic<br>(Avtor: Milan Skledar)

Danilo Meolic
(Avtor: Milan Skledar)

Nina Barbara Križnik, ZKŽP<br>(Avtor: Milan Skledar)

Nina Barbara Križnik, ZKŽP
(Avtor: Milan Skledar)

Veljko Žvipelj, direktor sklada Ribnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Veljko Žvipelj, direktor sklada Ribnica
(Avtor: Milan Skledar)

Veljko Žvipelj, upravnik sklada Ribnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Veljko Žvipelj, upravnik sklada Ribnica
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano<br>(Avtor: Milan Skledar)

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Avtor: Milan Skledar)

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano<br>(Avtor: Milan Skledar)

dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
(Avtor: Milan Skledar)