Razmišlanja o Filozofiji 2015

Filozofa: Kierkegaard in Ocepek